Ik heb een voorlopige aanslag stopgezet en moet betalen - hoe gaat dat?

Als u uw voorlopige aanslag hebt gestopt en moet betalen, krijgt u een correctie op uw eerdere voorlopige aanslag. Daarop staat een bedrag dat u moet betalen, omdat uw eerdere voorlopige aanslag te hoog was. En hoe vreemd dat ook is: dit is niet het bedrag dat u ook echt aan ons moet betalen.

U krijgt binnen 10 dagen na de correctie nóg een bericht van ons, met een acceptgiro of betaalinformatie. In dit bericht staat het precieze bedrag dat u moet betalen.

Wilt u dat nu al zelf uitrekenen? Zo doet u dat:

  1. Neem het bedrag van uw oude voorlopige aanslag en trek daar het bedrag van de correctie van af. Dit is uw nieuwe jaarbedrag.
  2. Trek dat nieuwe jaarbedrag af van het geld dat u al hebt ontvangen voor uw oude voorlopige aanslag. Dit is het bedrag dat u moet terugbetalen.

We geven een voorbeeld

Voorbeeld: u stopt uw voorlopige aanslag per 1 januari

U had een voorlopige aanslag van € 2.400.
Iedere maand kreeg u € 200 op uw rekening.
In mei stopt u uw voorlopige aanslag met terugwerkende kracht per 1 januari.
U krijgt dan een nieuwe voorlopige aanslag waarop staat dat u € 2.400 moet betalen.
Uw nieuwe jaarbedrag is nu € 2.400 - € 2.400 = € 0.
Tot en met mei hebt u 5 x € 200 = € 1.000 ontvangen.
Die € 1.000 moet u terugbetalen.

Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen?

Dan mag het ook in maandelijkse termijnen. U deelt dan het bedrag door het aantal resterende maanden van het jaar. Dat bedrag betaalt u per maand.

Het 1e bedrag betaalt u binnen een maand na de datum van ons bericht. De volgende betalingen telkens een maand later. Zorg er wel voor dat u het laatste bedrag vóór 31 december betaald hebt.

Voorbeeld

U moet € 200 terugbetalen.
De datum van ons bericht is 15 oktober.
Er zijn nog 2 maanden over: november en december.
U betaalt iedere maand dus € 200 gedeeld door 2 = € 100.
Vóór 15 november betaalt u € 100 en vóór 31 december betaalt u € 100.

Heeft de correctie een datum na 19 november?

Dan betaalt u het hele bedrag in 1 keer, uiterlijk 6 weken na de datum van de correctie.

Op welke manier kunt u betalen?

Dat leest u bij Hoe kunt u betalen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.