Welke kosten mag ik aftrekken van mijn andere inkomsten?

Alleen de kosten die u maakt voor uw andere inkomsten mag u aftrekken. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Soms mag u de kosten die u maakt voor uw verdiensten helemaal aftrekken.
Soms maar gedeeltelijk.
Soms helemaal niet.

Helemaal  aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u alleen gebruikt voor uw verdiensten. Bijvoorbeeld gereedschap, vakliteratuur, portokosten, reiskosten voor het openbaar vervoer of de taxi, en huur van uw bedrijfsruimte.

Gedeeltelijk  aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u gebruikt voor uw verdiensten én privé. Bijvoorbeeld het abonnement van uw smartphone. Alleen de kosten die u maakt voor uw inkomsten, mag u aftrekken. Gebruikt u een vervoermiddel van uzelf ook voor uw inkomsten? Bijvoorbeeld uw eigen fiets of eigen auto? Dan mag u € 0,19 aftrekken voor elke kilometer die u daarmee voor uw verdiensten rijdt.

Ook gedeeltelijk aftrekbaar zijn: de kosten voor eten en drinken dat u gebruikt als u op pad bent voor uw verdiensten. En de kosten voor bijvoorbeeld zakenlunches die u aanbiedt, congressen, seminars en studiereizen. Hiervoor geldt een drempel:

 • In uw aangifte over 2018 mag u 80% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500.
 • In uw aangifte over 2019 mag u 80% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.600.

Niet  aftrekbaar zijn de kosten voor:

 • werkruimte thuis
  Maar hiervoor zijn uitzonderingen. Check met de rekenhulp Werkruimte of die voor u gelden.
 • geldboeten
  Bijvoorbeeld een boete voor te hard rijden naar een klant.
 • eten en drinken dat u in werktijd thuis, op kantoor of in uw werkplaats gebruikt
  Die kosten zou u ook hebben als u geen verdiensten had. Uitgezonderd zijn zakenlunches die u aanbiedt.

Mag ik de kosten in 1 keer aftrekken?

Dat hangt ervan af:

 • Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten had.
 • Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over die jaren. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde van uw aankoop. Dus met de waarde die bijvoorbeeld uw machine of apparaat nog heeft als u hem niet meer gebruikt voor uw verdiensten.

  Voorbeeld

  U koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt deze 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 - € 1.500) : 5 = € 900.

Mag ik de kosten aftrekken vlak vóór ik inkomsten heb uit mijn overig werk?

Ja, als u die kosten maar hebt gemaakt voor uw verdiensten. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Trek ik de kosten af mét of zónder btw?

Zónder btw, als u de btw kunt aftrekken in uw btw-aangifte.

Hoeft u geen btw-aangifte te doen? Of mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat doet u bij 'Inkomsten uit overig werk'.

Bewaar ik bonnetjes en facturen?

Ja, dat moet u zeker doen. U moet ons kunnen laten zien dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat u ze hebt gemaakt voor uw verdiensten.

Meer weten over andere inkomsten?

Lees meer bij Wat valt er onder andere inkomsten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.