Overzicht mogelijk aftrekbare zakelijke kosten

Bekijk per soort kosten welk deel van uw zakelijke kosten u mag aftrekken.
Lees ook: Zakelijke kosten aftrekken, hoe werkt dat?

Soort kosten

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?

Toelichting

Werkruimte thuis

0%, met uitzonderingen.

Gebruik ons hulpmiddel om te bepalen of de kosten voor uw werkruimte in uw woning aftrekbaar zijn.

Relatiegeschenken in de vorm van voedsel, drank en genotmiddelen

Er geldt in 2024 een drempel van € 5.600. In 2023 is de drempel € 5.100. 

In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte. Dat percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben. Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting geldt het percentage van 73,5%.

Voedsel, drank en genotmiddelen die u privé gebruikt, zijn niet aftrekbaar.

Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien).

Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank.

Met 'genotmiddelen' bedoelen wij onder meer sigaretten en sigaren.

Representatie, congressen, seminars, studiereizen
(inclusief reis- en verblijfkosten)

Er geldt in 2024 een drempel van € 5.600. In 2023 is de drempel € 5.100. 

In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte. Dat percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben. Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting geldt het percentage van 73,5%.

Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties. Ook relatiegeschenken vallen in het algemeen onder 'representatie'.

Voor de reis- en verblijfskosten mag u maximaal € 1.500 aftrekken. Was het voor uw werk noodzakelijk om een congres en dergelijke bij te wonen? Dan geldt dit maximum niet.

Telefoonabonnement thuis

0%

Zakelijke telefoongesprekken thuis

100%

Algemene literatuur

0%

Vakliteratuur

100%

Werkkleding

100%

Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding, bijvoorbeeld: een uniform of overall.
Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70 cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming.

Kleding (geen werkkleding)

0%

Persoonlijke verzorging

0%

Aktetassen e.d.

100%

Apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen

0%

Verhuizing

beperkt

Dubbele huisvesting

beperkt

Geldboeten

0%

Auto van de zaak

beperkt

Zakelijke kosten eigen auto

Een vast bedrag van € 0,23 per kilometer. In 2023 was dit bedrag € 0,21.

Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig

100% van de werkelijk gemaakte kosten

U moet kunnen aantonen dat u deze kosten werkelijk gemaakt hebt. Bewaar bijvoorbeeld uw treinkaartje. Reist u met een OV-chipkaart? Maak dan een uitdraai van uw reizen.

Vaartuigen voor representatieve doeleinden

0%

Studiekosten

Het deel van de kosten dat u maakt om bestaande vakkennis op peil te houden

U moet de studiekosten maken in het belang van uw onderneming. De kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze maakt om bestaande vakkennis op peil te houden. Als u de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.