Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Werkruimte

Om vast te stellen of u recht hebt of aftrek van kosten voor een werkruimte, krijgt u een aantal
vragen over uw situatie.

Klik op het vraagteken voor extra informatie.

Let op!
Het is mogelijk dat uw situatie niet voorkomt in dit hulpmiddel. Vraag dan advies aan uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur).

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Resultaat

Uw situatie is zo dat u beter een fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur) kunt raadplegen. Samen met uw dienstverlener kunt u eventueel uw situatie aan ons voorleggen.

U hebt geen recht op kostenaftrek

U rekent uw werkruimte tot uw privévermogen en u voldoet niet aan de inkomenseis. Daarom kunt u geen kosten aftrekken. Dat betekent voor u:

 • Uw hele pand (inclusief de werkruimte) hoort tot uw eigen woning (box1).
 • U kunt de rente van leningen voor het hele pand aftrekken volgens de regels van de eigen woning (box 1).
 • U kunt de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt geen recht op kostenaftrek

Uw pand is privévermogen. Dat betekent voor u:

 • Uw hele pand hoort tot uw eigen woning (box1).
 • U kunt de rente van leningen voor het hele pand aftrekken volgens de regels van de eigen woning (box 1).
 • U kunt de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt geen recht op kostenaftrek

In deze situatie hoort de werkruimte tot uw privévermogen. Daarom kunt u geen kosten aftrekken. Dat betekent voor u:

 • Uw hele pand hoort tot uw eigen woning (box1).
 • U kunt de rente van leningen voor het hele pand aftrekken volgens de regels van de eigen woning (box 1).
 • U kunt de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt recht op kostenaftrek

U rekent uw pand tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

 • Het hele pand hoort in box 1 tot de winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning.
 • U vermeldt het hele pand voor de werkelijke waarde op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • Hebt u een hypotheek op het pand? Dan vermeldt u de hypotheek als schuld op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks kosten aftrekken, bijvoorbeeld afschrijvingslasten. Kosten voor energie, elektriciteit en water zijn niet aftrekbaar.
 • U moet jaarlijks rekening houden met privégebruik van het pand.
  U verlaagt uw kosten door een bijtelling voor het privégebruik. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van het gehele pand.
 • Stopt u met uw onderneming of verkoopt u uw pand? Dan moet u rekening houden met het resultaat dat u behaalt met de verkoop of de overdracht naar uw privévermogen.

U hebt recht op kostenaftrek

In deze situatie hoort uw werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

 • De werkruimte hoort in box 1 tot de winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning.
 • U moet de werkruimte voor de werkelijke waarde vermelden op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • Hebt u een hypotheek op het pand? Dan moet u het gedeelte van de hypotheek voor de werkruimte vermelden als schuld op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks kosten voor de werkruimte aftrekken.
  Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u alleen de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
 • Stopt u later met uw onderneming of verkoopt u het pand? Dan moet u rekening houden met het resultaat dat u behaalt met de verkoop (voor het gedeelte van de werkruimte) of de overdracht naar uw privévermogen.

U hebt recht op kostenaftrek

U rekent uw werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

 • De werkruimte hoort in box 1 tot de winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning.
 • U moet de werkruimte voor de werkelijke waarde vermelden op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • Hebt u een hypotheek op het pand? Dan moet u het gedeelte van de hypotheek voor de werkruimte vermelden als schuld op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks kosten voor de werkruimte aftrekken.
  Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u alleen de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
 • Stopt u later met uw onderneming of verkoopt u het pand? Dan moet u rekening houden met het resultaat dat u behaalt met de verkoop (voor het gedeelte van de werkruimte) of de overdracht naar uw privévermogen.

U hebt recht op kostenaftrek

U rekent uw werkruimte tot uw privévermogen en u voldoet aan de inkomenseis. Dat betekent voor u:

 • De werkruimte hoort niet tot uw eigen woning in box 1. U rekent de werkruimte tot de bezittingen in box 3 voor een evenredig deel van de WOZ-waarde. U verlaagt de waarde van uw woning in box 1 met hetzelfde bedrag.
 • Hebt u een hypotheek op het pand? Reken dan naar verhouding een gedeelte van de hypotheek tot de schulden in box 3. Verlaag uw hypotheekschuld in box 1 met hetzelfde bedrag.
 • U mag de rente van het hypotheekdeel dat u vermeldt in box 3 niet meer aftrekken.
 • U kunt kosten aftrekken:
  • een percentage van de WOZ-waarde van de werkruimte. Klik hier voor het juiste percentage.
  • overige kosten van de werkruimte, zoals energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris, voor zover u deze kosten voor uw onderneming hebt gemaakt.

U hebt recht op kostenaftrek

U gebruikt de werkruimte in uw woning uitsluitend zakelijk en het is geen zelfstandige werkruimte. Dat betekent voor u:

 • U kunt in dit geval uw pand in de administratie verdelen in een privégedeelte en een ondernemingsgedeelte (werkruimte).
 • De werkruimte hoort in box 1 tot de winst uit onderneming en niet meer tot de eigen woning.
 • U vermeldt de werkruimte voor de werkelijke waarde op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • Hebt u een hypotheek op het pand? Dan vermeldt u het gedeelte van de hypotheek voor de werkruimte als schuld op de balans.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks de kosten voor de werkruimte aftrekken.
 • Stopt u later met uw onderneming of verkoopt u het pand? Dan moet u rekening houden met het resultaat dat u behaalt met de verkoop of de overdracht van de werkruimte naar uw privévermogen.

U hebt geen recht op kostenaftrek

U rekent het huurrecht van uw werkruimte tot uw privévermogen en u voldoet niet aan de inkomenseis. Dat betekent voor u:

 • U mag de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt geen recht op kostenaftrek

In deze situatie hoort het huurrecht van uw werkruimte tot uw privévermogen. Dat betekent voor u:

 • U mag de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt geen recht op kostenaftrek

U hebt geen zelfstandige werkruimte. Dat betekent voor u:

 • U mag de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken.

Dit zijn kosten zoals: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

U hebt recht op kostenaftrek

U rekent het huurrecht van uw werkruimte tot uw privévermogen en u voldoet aan de inkomenseis. Dat betekent voor u:

 • U kunt jaarlijks de kosten voor de werkruimte aftrekken.
  Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u alleen de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
 • Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. Dit deel moet u bij de winst tellen. Voorbeeld: Stel u gebruikt 1/3 deel van uw woning voor de onderneming. U rekent in dat geval ook 1/3 deel van de huurtoeslag tot de winst.

U hebt recht op kostenaftrek

U rekent het huurrecht van uw werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

 • Het huurrecht van de werkruimte hoort tot uw ondernemingsvermogen.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks kosten voor de werkruimte aftrekken.
  Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u alleen de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
 • Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. U rekent dat deel bij de winst. Voorbeeld: Stel u gebruikt 1/3 deel van uw woning voor de onderneming. U rekent in dat geval ook 1/3 deel van de huurtoeslag tot de winst.

U hebt recht op kostenaftrek

In deze situatie hoort uw werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

 • Het huurrecht van de werkruimte hoort tot uw ondernemingsvermogen.
  Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
 • U kunt jaarlijks kosten voor de werkruimte aftrekken.
  Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u alleen de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
 • Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. U rekent dat deel bij de winst.
  Voorbeeld: Stel u gebruikt 1/3 deel van uw woning voor de onderneming. U rekent in dat geval ook 1/3 deel van de huurtoeslag tot de winst.

U hebt geen recht op kostenaftrek

U gebruikt een werkruimte in de woning van uw partner en er is geen sprake van een zelfstandige werkruimte. Dat betekent voor u

 • U mag de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

De uitwerking voor uw partner is hier niet opgenomen. Neem hiervoor contact op met een fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Gezamenlijk kunt u eventueel de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

U hebt geen recht op kostenaftrek

U gebruikt een werkruimte in de woning van uw partner en u voldoet niet aan de inkomenseis. Dat betekent voor u:

 • U mag de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

De uitwerking voor uw partner is hier niet opgenomen. Neem hiervoor contact op met een fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Gezamenlijk kunt u eventueel de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

Uw partner is eigenaar van de werkruimte die u gebruikt voor uw onderneming. Dit heeft gevolgen voor u als ondernemer en voor uw partner.

Dat betekent voor u:

 • U kunt jaarlijks de kosten voor de werkruimte aftrekken.

Voor uw partner (de eigenaar van het pand) geldt:

 • Uw partner stelt de ruimte ter beschikking.
 • De werkruimte en (het deel van) de hypotheek daarvoor, horen in box 1 tot het resultaat uit overige werkzaamheden en niet meer tot de eigen woning.
 • De uitwerking voor uw partner is hier niet opgenomen. Neem hiervoor contact op met een fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Gezamenlijk kunt u eventueel de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen bent u altijd voor de helft (50%) eigenaar.

U bent in elk geval partner als:

 • u gehuwd bent (als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, dan bent u altijd voor de helft (50%) eigenaar)
 • u een samenlevingscontract hebt
 • u samenwoont en samen een kind hebt

U bent de hoofdhuurder en de huurovereenkomst staat op uw naam.

Een werkruimte is zelfstandig als deze duidelijk is te onderscheiden door uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld door:

 • een eigen opgang of ingang
 • andere voorzieningen in de werkruimte, zoals eigen sanitair (toilet en watervoorziening)

De werkruimte zou u ook als zodanig kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een onbekende.

Goede uitgangspunten hierbij zijn:

 • het aantal m2 van de werkruimte dat u alleen gebruikt voor uw onderneming
 • de tijd die u in de werkruimte aan uw onderneming besteedt

Een goed uitgangspunt hierbij is het aantal m2 van de woning dat u alleen gebruikt voor uw onderneming. Ruimtes die u zowel zakelijk als privé gebruikt (zoals trap, gang toilet), mag u buiten beschouwing laten.

Voorbeeld

De totale oppervlakte van uw woning is 146 m2. Daarvan gebruikt u:

 • alleen zakelijk: 10 m2
 • zakelijk en privé: 36 m2
 • alleen privé: 100 m2

U kunt dan uitgaan van 110 m2 (146 - 36). Dat betekent dat u 9,1% (10m2/110m2) van de oppervlakte van uw woning gebruikt voor uw onderneming.

U hebt 3 mogelijkheden:

 • U merkt het volledige pand aan als ondernemingsvermogen.
 • U merkt het volledige pand aan als privévermogen.
 • U splitst het pand naar gebruik. Dit kan alleen als er een werkruimte is die u uitsluitend zakelijk gebruikt. In deze situatie rekent u de werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. De rest van het pand merkt u aan als privévermogen.

De keuze die u maakt is eenmalig en geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Verbouwt u uw pand ingrijpend of verandert uw gebruik van het pand? Dan kunt u uw keuze eventueel herzien. Soms is een herziening zelfs verplicht. Als u denkt dat dat voor u geldt, neem dan schriftelijk contact op met de Belastingdienst.

Goede uitgangspunten hierbij zijn:

 • het aantal m2 van de werkruimte dat u alleen gebruikt voor uw onderneming
 • de tijd die u in de werkruimte aan uw onderneming besteedt

U hebt 2 mogelijkheden:

 • U merkt uw werkruimte aan als privévermogen.
 • U merkt uw werkruimte aan als ondernemingsvermogen.

De keuze die u maakt is eenmalig en geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Verbouwt u het pand ingrijpend of verandert uw gebruik van het pand? Dan kunt u uw keuze eventueel herzien. Soms is een herziening zelfs verplicht. Als u denkt dat dat voor u geldt, neem dan schriftelijk contact op met de Belastingdienst.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Van de totale inkomsten uit werk moet u ten minste 70% actief verdienen vanuit de werkruimte in uw woning.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in of vanuit de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Gebruikt u de werkruimte als thuisbasis? Dan moet het werk dat u daar doet van voldoende betekenis zijn (kwantitatief en kwalitatief) voor uw inkomsten.

Het gaat om werk dat u in de werkruimte organiseert en voorbereidt om buiten de werkruimte uit te voeren.

Een werkruimte is zelfstandig als deze duidelijk is te onderscheiden door uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld door:

 • een eigen opgang of ingang
 • andere voorzieningen in de werkruimte, zoals eigen sanitair (toilet en watervoorziening)

De werkruimte zou u ook als zodanig kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een onbekende.

Goede uitgangspunten hierbij zijn:

 • het aantal m2 van de werkruimte dat u alleen gebruikt voor uw onderneming
 • de tijd die u in de werkruimte aan uw onderneming besteedt

Een goed uitgangspunt hierbij is het aantal m2 van de woning dat u alleen gebruikt voor uw onderneming. Ruimtes die u zowel zakelijk als privé gebruikt (zoals trap, gang toilet), mag u buiten beschouwing laten.

Voorbeeld

De totale oppervlakte van uw woning is 146 m2. Daarvan gebruikt u:

 • alleen zakelijk: 10 m2
 • zakelijk en privé: 36 m2
 • alleen privé: 100 m2

U kunt dan uitgaan van 110 m2 (146 - 36). Dat betekent dat u 9,1% (10m2/110m2) van de oppervlakte van uw woning gebruikt voor uw onderneming.

U hebt 3 mogelijkheden:

 • U merkt het volledige huurrecht aan als ondernemingsvermogen.
 • U merkt het volledige huurrecht aan als privévermogen.
 • U splitst het huurrecht van het pand naar gebruik. Dit kan alleen als er een werkruimte is die u uitsluitend zakelijk gebruikt. In deze situatie rekent u het huurrecht van de werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. De rest van het huurrecht merkt u aan als privévermogen.

De keuze die u maakt is eenmalig en geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Verbouwt u het pand ingrijpend of verandert uw gebruik van het pand? Dan kunt u uw keuze eventueel herzien. Soms is een herziening zelfs verplicht. Als u denkt dat dat voor u geldt, neem dan schriftelijk contact op met de Belastingdienst.

U hebt 2 mogelijkheden:

 • U merkt het volledige huurrecht van het pand aan als privévermogen.
 • U splitst het huurrecht van het pand naar gebruik. Dit kan alleen als er een werkruimte is die u uitsluitend zakelijk gebruikt. In deze situatie rekent u het huurrecht van de werkruimte tot uw ondernemingsvermogen. De rest van het huurrecht merkt u aan als privévermogen.

De keuze die u maakt is eenmalig en geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Verbouwt u het pand ingrijpend of verandert uw gebruik van het pand? Dan kunt u uw keuze eventueel herzien. Soms is een herziening zelfs verplicht. Als u denkt dat dat voor u geldt, neem dan schriftelijk contact op met de Belastingdienst.

Goede uitgangspunten hierbij zijn:

 • het aantal m2 van de werkruimte dat u alleen gebruikt voor uw onderneming
 • de tijd die u in de werkruimte aan uw onderneming besteedt

U hebt 2 mogelijkheden:

 • U merkt het huurrecht van de werkruimte aan als privévermogen.
 • U merkt het huurrecht van de werkruimte aan als ondernemingsvermogen.

De keuze die u maakt is eenmalig en geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Verbouwt u het pand ingrijpend of verandert uw gebruik van het pand? Dan kunt u uw keuze eventueel herzien. Soms is een herziening zelfs verplicht. Als u denkt dat dat voor u geldt, neem dan schriftelijk contact op met de Belastingdienst.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Van de totale inkomsten uit werk moet u ten minste 70% actief verdienen vanuit de werkruimte in uw woning.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in of vanuit de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Gebruikt u de werkruimte als thuisbasis? Dan moet het werk dat u daar doet van voldoende betekenis zijn (kwantitatief en kwalitatief) voor uw inkomsten.

Het gaat om werk dat u in de werkruimte organiseert en voorbereidt om buiten de werkruimte uit te voeren.

Een werkruimte is zelfstandig als deze duidelijk is te onderscheiden door uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld door:

 • een eigen opgang of ingang
 • andere voorzieningen in de werkruimte, zoals eigen sanitair (toilet en watervoorziening)

De werkruimte zou u ook als zodanig kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een onbekende.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Van de totale inkomsten uit werk moet u ten minste 70% actief verdienen vanuit de werkruimte in uw woning.

Inkomsten uit werk zijn:

 • winst uit onderneming
 • inkomsten uit loondienst (zoals loon, ziektewetuitkeringen)
 • uitkeringen (zoals AOW, pensioen, lijfrente, bijstand)
 • bijverdiensten uit overig werk (zoals freelance-inkomsten)

Hebt u een uitkering? Dan mag u die niet meetellen bij uw inkomsten die u in of vanuit de werkruimte verdient.

Voorbeeld

Uw pensioen en AOW zijn samen 60 en uw winst is 40. U voldoet dan niet aan de inkomenseis van 70%. Is uw winst 70 en zijn uw uitkeringen 30? Dan voldoet u wel aan deze eis.

Let op!
U moet ieder jaar opnieuw beoordelen of u voldoet aan de eis van 70%.

Gebruikt u de werkruimte als thuisbasis? Dan moet het werk dat u daar doet van voldoende betekenis zijn (kwantitatief en kwalitatief) voor uw inkomsten.

Het gaat om werk dat u in de werkruimte organiseert en voorbereidt om buiten de werkruimte uit te voeren.