Tijdelijke invoer

Wilt u niet-Uniegoederen tijdelijk invoeren in het douanegebied van de Unie? Dan kunt u deze goederen met de regeling 'Tijdelijke invoer' een specifieke bestemming geven, zoals sportdoeleinden of tentoonstellingen, zonder dat u invoerrechten of volledige invoerrechten hoeft te betalen.

De goederen moeten in dezelfde staat blijven. U mag onder voorwaarden kleine reparaties en onderhoud uitvoeren.

U hoeft voor de goederen geen invoerrechten en andere heffingen te betalen. Er worden ook geen handelspolitieke maatregelen toegepast, voor zover deze niet verbieden dat de goederen het douanegebied binnenkomen of uitgaan.

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Tijdelijke invoer', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning tijdelijke invoer (TEA)'.

Is uw bedrijf gevestigd buiten het douanegebied van de Unie? Alléén dan vraagt u de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag vergunning tijdelijke invoer'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Wij verlenen alleen een vergunning als u aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen. Ook moet u zekerheid stellen. Soms is dit een borgsom.

Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Lees meer hierover bij 'Voordat u een vergunning bij de Douane aanvraagt'.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Meer informatie

Lees meer over deze vergunning in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Tijdelijke invoer'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum voor Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

Zekerheid stellen

In bepaalde gevallen hoeft u geen zekerheid te stellen. Bijvoorbeeld voor goederen die u mondeling kunt aangeven en verpakkingsmiddelen die u leeg onder de regeling plaatst.

Plaatst u de goederen met een ATA-carnet of CPD-carnet onder de regeling 'Tijdelijke invoer'? Dan hoeft u geen zekerheid te stellen. De instanties die deze carnets afgeven, staan garant bij het eventueel ontstaan van een douaneschuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.