Bijzondere regelingen voor goederen

Niet-Uniegoederen kunnen onder 1 van de volgende bijzondere regelingen worden geplaatst:

 • Douanevervoer
 • Douane-entrepot
 • Tijdelijke invoer
 • Bijzondere bestemming
 • Actieve veredeling
 • Passieve veredeling

U hebt voor het beheer van een douane-entrepot en het gebruik van de regelingen actieve veredeling, passieve veredeling, tijdelijke invoer en bijzondere bestemming wel een vergunning nodig. En u moet aangifte doen om de goederen onder een regeling te plaatsen.

Zekerheid stellen

U mag de vergunningen alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld bij de ontvanger voor de douaneschuld die kan ontstaan of voor andere heffingen die verschuldigd kunnen worden voor de onder de regeling te plaatsen goederen. U kunt eenmalig of doorlopend zekerheid stellen. Voor doorlopende zekerheid hebt u een aparte vergunning nodig.

Zuivering door wederuitvoer?

De bijzondere regelingen moeten worden aangezuiverd. De regels die daarvoor gelden vindt u in het Handboek Douane.

Geeft u de bestemming wederuitvoer aan goederen onder een bijzondere regeling? Dan moet u een aangifte tot wederuitvoer doen. Dit geldt voor goederen die de Europese Unie weer verlaten en geplaatst zijn onder 1 van deze regelingen:

 • Douane-entrepot
 • Actieve veredeling
 • Tijdelijke invoer

Wat betekent dit voor u?

U doet:

 • een aangifte tot wederuitvoer én een aangifte voor extern douanevervoer
  De goederen gaan dan onder de regeling extern douanevervoer naar het kantoor van bestemming (wanneer de goederen na vrijgave voor (weder)uitvoer onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, is het douanekantoor van uitgang het douanekantoor van bestemming van de regeling douanevervoer).

of

 • alleen een aangifte tot wederuitvoer
  De goederen gaan dan onder de bijzondere regeling naar het kantoor van uitgang.

De mogelijkheid om alleen aangifte voor extern douanevervoer te doen, is vervallen per 1 mei 2016.

Handboek Douane

Algemene regels die gelden voor de bijzondere regelingen vindt u in het Handboek Douane.

Uitleg regelingen

Een toelichting op de verschillende regelingen vindt u hieronder.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.