Actieve veredeling

Onder de regeling 'Actieve veredeling' kunt u niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen, zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen. De veredelingsproducten kunt u daarna wederuitvoeren of in het vrije verkeer brengen.

U hoeft voor de goederen geen invoerrechten en andere heffingen te betalen. Er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast, voor zover deze niet verbieden dat de goederen het douanegebied binnenkomen of uitgaan.

Veel producenten in de Unie gebruiken niet-Uniegoederen, zoals grondstoffen en halffabricaten, bij het vervaardigen van halffabricaten en eindproducten. De regeling 'Actieve veredeling' is in het leven geroepen om voor deze producenten in de Unie dezelfde voorwaarden te scheppen als voor producenten in derde landen. Dit stimuleert en ontwikkelt de economische bedrijvigheid in de Unie.

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Actieve veredeling', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning actieve veredeling (IPO)'.

Is uw bedrijf gevestigd buiten het douanegebied van de Unie? Alléén dan vraagt u de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag vergunning actieve veredeling'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Wij verlenen alleen een vergunning als u aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen. Ook moet u zekerheid stellen. Soms is dit een borgsom.

Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Lees meer hierover bij 'Voordat u een vergunning bij de Douane aanvraagt'.

Omdat we de belangen van de producenten in de Unie niet uit het oog willen verliezen, toetsen we in specifieke gevallen of u als aanvrager voldoet aan de economische voorwaarden.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Actieve veredeling'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)

Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) is de uitwisseling van inlichtingen tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten en tussen de douaneautoriteiten, voor goederen die onder verschillende veredelingsregelingen zijn geplaatst (actieve en passieve veredeling).

INF is verplicht voor:

  • actieve veredeling IM/EX waarbij méér dan 1 EU-lidstaat betrokken is. Er is meer dan 1 lidstaat betrokken als u (of uw vertegenwoordiger) de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling in een andere lidstaat doet dan de zuivering van de regeling actieve veredeling
  • actieve veredeling EX/IM (voorafgaande uitvoer veredelingsproducten) waarbij 1 of meer EU-lidstaten betrokken zijn

Meer informatie over INF vindt u in bijlage 5: 'Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)' in het onderdeel 'Actieve Veredeling' van het Handboek Douane.

Het elektronische INF systeem via EU Customs Trader Portal

Voor de INF maakt u gebruik van het elektronische INF systeem. Dit elektronische systeem vervangt de papieren inlichtingenbladen (INF 1, INF 2, INF 5 en INF 9).

Bent u vergunninghouder? Dan krijgt u toegang tot het elektronische INF systeem door in te loggen in het EU Customs Trader Portal. U (of uw vertegenwoordiger) hebt hiervoor eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 3. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie.

Meer informatie

Lees meer over de 'Vergunning actieve veredeling' in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.