Actieve veredeling

Onder de regeling 'Actieve veredeling' kunt u niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen, zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen. De veredelingsproducten kunt u daarna wederuitvoeren of in het vrije verkeer brengen.

U hoeft voor de goederen geen invoerrechten en andere heffingen te betalen. Er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast, voor zover deze niet verbieden dat de goederen het douanegebied binnenkomen of uitgaan.

Veel producenten in de Unie gebruiken niet-Uniegoederen, zoals grondstoffen en halffabricaten, bij het vervaardigen van halffabricaten en eindproducten. De regeling 'Actieve veredeling' is in het leven geroepen om voor deze producenten in de Unie dezelfde voorwaarden te scheppen als voor producenten in derde landen. Dit stimuleert en ontwikkelt de economische bedrijvigheid in de Unie.

De regeling 'Actieve veredeling' maakt het volgende mogelijk:

  • vernietiging
  • ervoor zorgen dat de niet-Uniegoederen voldoen aan wettelijke technische eisen die van toepassing zijn bij het in het vrije verkeer brengen

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Actieve veredeling', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning actieve veredeling (IPO)'.

Is uw bedrijf gevestigd buiten het douanegebied van de Unie? Alléén dan vraagt u de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag vergunning actieve veredeling'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Ook moet u zekerheid stellen. Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Een externe adviseur of douane-expediteur kan u daarbij helpen.

Vraagt u voor het eerst een vergunning aan? Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon Douane.

Omdat we de belangen van de producenten in de Unie niet uit het oog willen verliezen, toetsen we in specifieke gevallen of u als aanvrager voldoet aan de economische voorwaarden.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Meer informatie

Lees meer over deze vergunning in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Actieve veredeling'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.