Actieve veredeling

Onder de regeling actieve veredeling kunt u Niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen, zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen. De veredelingsproducten kunt u daarna wederuitvoeren of in het vrije verkeer brengen.

U hoeft voor de goederen geen invoerrechten en andere heffingen te betalen. Er worden geen handelspolitieke maatregelen toegepast, voor zover deze niet verbieden dat de goederen het douanegebied binnenkomen of uitgaan.

Veel producenten in de Unie gebruiken Niet-Uniegoederen, zoals grondstoffen en halffabricaten, bij het vervaardigen van halffabricaten en eindproducten. De regeling actieve veredeling is in het leven geroepen om voor deze producenten in de Unie dezelfde voorwaarden te scheppen als voor producenten in derde landen. Dit stimuleert en ontwikkelt de economische bedrijvigheid in de Unie.

De regeling actieve veredeling maakt het volgende mogelijk:

  • vernietiging
  • ervoor zorgen dat de Niet-Uniegoederen voldoen aan wettelijke technische eisen die van toepassing zijn bij het in het vrije verkeer brengen

Aanvragen vergunning

Als u de regeling actieve veredeling wilt gebruiken, hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan met het formulier Aanvraag Vergunning actieve veredeling.

Omdat we de belangen van de producenten in de Unie niet uit het oog willen verliezen, toetsen we in specifieke gevallen of u als aanvrager voldoet aan de economische voorwaarden.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de Opgave Aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte.

Meer informatie

Lees meer over deze vergunning in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling Actieve veredeling. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum grensoverschrijdende vergunningen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.