Voordat u een vergunning bij de Douane aanvraagt

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Wij verlenen alleen een vergunning als u aan de voorwaarden kan voldoen. Ook moet u vaak zekerheid stellen. Soms is dit een borgsom.

Aan een vergunning zijn dus voorwaarden en verplichtingen verbonden. Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt.

In ons overzicht douanevergunningen ziet u of u vergunningen nodig hebt - en hoe u deze aanvraagt. Bij bijna alle vergunningen ziet u een toelichting waarin u kunt zien wat u precies met die vergunning kunt doen - en wat de voorwaarden zijn. Neem de toelichting door voordat u een vergunning aanvraagt. Een externe adviseur of douane-expediteur kan u bij de voorbereiding van uw aanvraag en het mogelijke vervolgtraject helpen.

Vraagt u voor het eerst een vergunning aan? Voor meer informatie kunt u bellen met de DouaneTelefoon.

Hebt u een vraag over een vergunning onder VGEM/CDIU in het overzicht douanevergunningen? Neem dan contact op met de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) van de Douane.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag voor een vergunning?

Wij geven pas een vergunning af als wij vastgesteld hebben dat u in staat bent de voorwaarden van de vergunning na te leven.

Een belangrijke eis hierbij is dat uw AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersing) in overeenstemming is met uw bedrijfsactiviteiten en de omvang daarvan. Uw AO/IB moet voldoende waarborgen bieden dat alle relevante transacties volledig en juist worden vastgelegd in uw administratie en opgenomen in uw aangiften. Daarnaast moet een systeem van interne beheersing fouten voorkomen of deze tijdig opsporen en rechtzetten.

Om de vergunningaanvraag te beoordelen voeren wij meestal een zogenoemd initieel onderzoek uit. Daarbij moet u uw AO/IB-beschrijvingen aan de Douane overleggen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.