Verschillen bij (bulk)goederen in de nadere aangifte herstellen

Het kan voorkomen dat de hoeveelheid of het gewicht van (bulk)goederen in de aangifte voor tijdelijke opslag (ATO) verschilt met de nadere aangifte over diezelfde lading, zoals een aangifte voor douane-entrepot of invoeraangifte. Op deze pagina leest u wat u als indiener van de ATO of de nadere aangifte moet doen om deze verschillen te herstellen.

Minder goederen in de nadere aangifte

Wanneer in de nadere aangifte minder goederen zijn vermeld dan in de ATO zijn aangegeven, is de ATO gedeeltelijk niet gezuiverd. Voor verschillende bulkzendingen zijn acceptabele gewichtsverschillen. Welke dat zijn, vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 11.00.00, paragraaf 17.1.3 Acceptabele gewichtsverschillen. Als het verschil bij uw lading groter is dan toegestaan, moet de indiener van de ATO het verschil verklaren.

Meer goederen in de nadere aangifte

Wanneer in de nadere aangifte meer goederen zijn vermeld dan in de ATO zijn aangegeven, kunnen wij de nadere aangifte niet aanvaarden. De indiener van de nadere aangifte en de indiener van de ATO stemmen onderling af welke gegevens de juiste zijn. Afhankelijk daarvan moet de ATO of de nadere aangifte worden gewijzigd.

Een ATO wijzigen

De indiener van de ATO kan onjuiste gegevens in een ATO wijzigen. U kunt het volgende doorgeven:

  • aantal colli, goederenomschrijving of gewicht wijzigen
  • B/L-nummer verwijderen
  • informatie van of naar transhipment toevoegen of verwijderen

Wij vragen bij de indiener van de ATO gegevens op als we vragen hebben over de wijziging in de ATO. Nadat wij de gegevens beoordeeld hebben, kunnen wij de wijziging accepteren. Als wij die niet accepteren, controleren wij de lading aan de hand van de oorspronkelijke ATO.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.