Hoe bereid ik me voor op de aansluiting op de STI?

U doet uw Summiere Aangifte Binnenbrengen (ENS) binnenkort volgens het Import Control System 2 (ICS2). Dit doet u in de Shared Trader Interface (STI). Lees waaraan u moet voldoen om uw aangiftesysteem op de STI aan te sluiten.

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd en importeert u goederen van buiten de EU naar de Europese Douane Unie? Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden waaraan u straks moet voldoen om de ENS te kunnen indienen in de STI. Bereid u op tijd voor.

Dit moet u geregeld hebben voor de aansluiting op de STI

EORI nummer

U moet een EORI nummer hebben.

eHerkenning

U moet een registratieproces doorlopen om aan te kunnen sluiten op de STI. Hiervoor hebt u eHerkenning (EH3) nodig.

Uw inlogmiddel moet beschikken over deze EH-diensten:

  • EUCTP STI Specific Trader Portal (ICS2)
  • Uniform User Management and Digital Signatures-systeem (UUM&DS) Beheren digitaal certificaat
  • EU Trader Portal van de Douane

Voor de testfase is het belangrijk dat u beschikt over een testmiddel van eHerkenning.

Op de site van de Nationale Helpdesk Douane vindt u meer informatie over inloggen met eHerkenning:

Daar leest u ook hoe u met eHerkenning inlogt op een EU-portaal.

TLS-certificaat

U krijgt het certificaat Transport Layer Security (TLS) als u de 1e keer inlogt in de STI. De AS4-aansluiting op de STI moet dan geconfigureerd zijn in het EUCTP.

PKI-certificaat

U hebt een geldig certificaat voor Sealing & Signing nodig: een Public Key Infrastructure (PKI) certificaat van de Nederlandse overheid. Dit certificaat gebruikt u voor zowel encryptie van de data als voor de digitale ondertekening van het ENS. Een PKI-certificaat moet uitgegeven zijn door een erkende leverancier en moet vastgelegd zijn voor de registratie van de aansluiting.

Kijk op de website van eIDAS bij welke erkende leveranciers u het PKI-certificaat kunt aanvragen.

Registratie aansluiting

Om een ENS te kunnen indienen via de STI, moet u een registratieproces doorlopen. Hiervoor moet u inloggen bij UUM&DS. Houd uw PKI-certificaat bij de hand.

Testen

Om aan te sluiten op de STI is een Self Conformance Test verplicht. Dien hiervoor op tijd een testplan in via: OSWO-DOUANE-Support@douane.nl.

Lees op de site van CIRCABC waaraan uw testplan moet voldoen:

URL

De URL’s (hyperlinks) die u nodig hebt om op de EU portalen EUCTP en UUM&DS te kunnen inloggen, vindt u op 'Inloggen voor douanezaken'.

Planning indienen Applicability Statement 4 (AS4) testberichten

Als u aan alle voorwaarden voldoet, hebt u toegang om met de ENS Applicability Statement 4 (AS4) testberichten in te dienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.