Geen of minder invoerrecht betalen

Soms betaalt u bij invoer minder invoerrecht, of zelfs helemaal geen. Kijk hoe het werkt.

Tariefschorsingen en -contingenten

Van een tariefschorsing is sprake als voor goederen tijdelijk een verlaagd invoerrecht of een nultarief geldt. Voor deze goederen betaalt u dus tijdelijk minder of geen invoerrecht. Daarna betaalt u weer het normale tarief.

Van een tariefcontingent is sprake als voor goederen voor een bepaalde hoeveelheid een verlaagd invoerrecht of een nultarief geldt. Tot die hoeveelheid betaalt u dus minder of geen invoerrecht. Boven die hoeveelheid betaalt u het normale tarief.

Preferentieel tarief

Van een tariefpreferentie is sprake als voor goederen een verlaagd invoerrecht of een nultarief geldt. De goederen moeten dan voldoen aan de zogenoemde eisen van oorsprong. Ze voldoen aan deze eisen, als de goederen van 'oorsprong' zijn uit landen waarmee de EU handelsverdragen heeft afgesloten. De oorsprong toont u aan met een zogenoemd oorsprongsbewijs. Er zijn verschillende oorsprongsbewijzen. In het Gebruikstarief ziet u welke bewijzen u nodig hebt.

Deze tariefpreferentie kan ook worden vastgesteld in de vorm van een tariefcontingent. Dan betaalt u minder of geen invoerrecht, tot een bepaalde hoeveelheid.

Andere tariefregelingen

Naast tariefcontingenten, -schorsingen en -preferenties zijn er ook andere regelingen die tot een gunstige tariefbehandeling leiden. In het Gebruikstarief ziet u voor welke producten een gunstig tarief geldt. Het gaat dan bijvoorbeeld om farmaceutische producten, goederen voor de burgerluchtvaart en producten voor schepen en booreilanden.

Soms moet u een certificaat hebben om het lage tarief te kunnen gebruiken. In het Gebruikstarief ziet u welke certificaten u nodig hebt.

Meer weten?

In het Handboek Douane leest u meer over géén of minder invoerrecht betalen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.