Invoer: aangifte doen (voor bedrijven)

Komen goederen de EU binnen? En zijn ze bestemd om binnen de EU gebruikt te worden? Dan moet u aangifte doen.

Aangifte doen

U kunt zelf aangifte doen, of dat laten doen door een vertegenwoordiger.

Wilt u zélf aangifte doen? Dan moet u eerst een zogenoemde 'Registratie elektronisch berichtenverkeer' aanvragen. Dat doet u bij de Nationale Helpdesk Douane: 088 - 156 66 55.

Noodprocedure

In Nederland doet u elektronisch aangifte met DMS of AGS. Werkt DMS of AGS niet? Kijk dan of u de noodprocedure kunt gebruiken.

Vereenvoudigd aangifte doen

Wilt u vereenvoudigd aangifte doen door inschrijving in de administratie van de aangever? Dan hebt u een vergunning nodig. Lees eerst de toelichting en algemene voorwaarden:

Meer weten?

In het Handboek Douane leest u meer over aangifte doen en de regeling in het vrije verkeer brengen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.