Convenanten Douane met andere ministeries

Het Ministerie van Financiën maakt voor Belastingdienst/Douane samenwerkingsafspraken met andere ministeries. De afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. 

Het ministerie van Financiën heeft voor de Douane samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de volgende ministeries:

Het ministerie van Financiën heeft voor de Douane een samenwerkingsovereenkomst gesloten met:

U kunt de convenanten opzoeken op bovenstaande pagina's. Daarna kunt u de convenanten downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.