Convenanten Douane met andere ministeries

Het Ministerie van Financiën maakt voor Belastingdienst/Douane samenwerkingsafspraken met andere ministeries. De afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. 

Het ministerie van Financiën heeft voor de Douane de volgende convenanten afgesloten:

Ook heeft het ministerie van Financiën voor de Douane samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de volgende zelfstandige bestuursorganen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.