Nieuw proces tijdelijke opslag van zeevracht

Importeert u via zee goederen van buiten de EU naar de Europese Douane Unie? Op uiterlijk 4 december 2024 doet u de aangifte tijdelijke opslag (ATO) in de Single Window voor maritiem en lucht (SW) volgens nieuwe systeemspecificaties.

Wat verandert er voor u?

Voor de ATO blijft u gebruikmaken van de bestaande SW. U doet dit alleen volgens nieuwe systeemspecificaties. Softwareleveranciers kennen dit systeem als de Handel en Transport Gateway (HTG).

De Nationale Helpdesk Douane blijft het aanspreekpunt bij vragen en voor ondersteuning bij de geautomatiseerde processen.

Ook het proces Binnenbrengen en de melding Aankomst Notificatie (NA) veranderen. Lees hierover op: 'ICS2: Nieuw proces Binnenbrengen van goederen via zee'.

Planning ingaan nieuwe systeemspecificaties ATO zeevracht

  • nieuwe systeemspecificaties ATO maritiem: beschikbaar via de website van de Nationale Helpdesk Douane
  • ingangsdatum nieuwe systeemspecificaties voor ATO maritiem: 3 juni 2024
  • overgangsperiode: van 3 juni 2024 tot 4 december 2024

Op uiterlijk 4 december 2024 moet u de nieuwe systeemspecificaties ATO in gebruik hebben genomen.

Waarom deze verandering?

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe Europese douanewetgeving (DWU). Op deze manier worden de gegevenselementen in de aangifte tot tijdelijke opslag in lijn gebracht met de nieuwe gegevenselementen van de Summiere Aangifte Binnenbrengen (ENS). Ook wordt het mogelijk om gegevens uit de ENS opnieuw te gebruiken in de ATO.

Over het hergebruik van de ENS-gegevens leest u meer in het memo 'Multiple filing in de Entry Summary Declaration (ENS) en hergebruik van ENS-gegevens in de aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)' bij de vergaderstukken van de klankbordgroep ODB ICS2/Binnenbrengen van 14 april 2022.

Meer informatie leest over de veranderingen leest u op 'UCC - Work Programme' (alleen in het Engels), op de website van de Europese Commissie.

Technische informatie

De systeemspecificaties voor de ATO maritiem worden onderdeel van de bestaande MIG Single Window en zijn gepubliceerd op de website van de Nationale Helpdesk Douane.

Meer informatie

Alvast weten wat u kunt verwachten van het nieuwe proces Tijdelijke Opslag? Kijk onze webinar 'Veranderingen Binnenbrengen en Tijdelijke opslag' terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.