Folterwerktuigen

Folterwerktuigen zijn goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De Europese Unie heeft in Verordening (EU) 2019/125 maatregelen vastgesteld voor de handel in deze goederen met derde landen. Onder 'handel' vallen ook technische bijstand en diensten van tussenhandelaren. De goederen waar het om gaat, staan in bijlage II en bijlage III en IV van de verordening.

Vergunning aanvragen

U mag folterwerktuigen niet zomaar in-, uit- of doorvoeren van en naar niet-EU-landen. In sommige situaties geldt een verbod. In andere gevallen hebt u een vergunning nodig.

U kunt de volgende vergunningen aanvragen:

  • een individuele vergunning (voor goederen in bijlage II, III en IV)
    Deze geldt voor 1 specifieke exporteur of tussenhandelaar voor uitvoer of tussenhandel naar 1 eindgebruiker in een derde land, voor 1 of meer goederen. Of voor de doorvoer van goederen binnen de EU. Voor goederen in bijlage II kunt u alleen een individuele vergunning aanvragen.
  • een globale vergunning (voor goederen in bijlage III en IV)
    Deze geldt voor 1 specifieke exporteur of tussenhandelaar voor uitvoer of tussenhandel naar 1 of meer eindgebruikers en distributeurs, in 1 of meer met naam genoemde derde landen.
  • een algemene vergunning (alleen voor goederen in bijlage IV)
    Dit is een uitvoervergunning waarmee bepaalde goederen naar bepaalde landen onder specifieke gebruiksvoorwaarden geƫxporteerd kunnen worden. De landenlijst en de gebruiksvoorwaarden staan in bijlage V ter van de verordening.

Een individuele en globale vergunning vraagt u aan met het formulier 'Aanvraag vergunning voor goederen uit Verordening (EU) 2019/125'. Een algemene vergunning hoeft u niet aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze vergunning gebruiken. Voordat u de vergunning gebruikt, moet u zich wel laten registreren bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer. U krijgt dan een registratienummer dat u moet vermelden als u aangifte doet.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
Tel: 088 - 151 21 22 
Fax: 088 - 151 31 82

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.