Goederen in bijlage II

In bijlage II van Verordening (EU) 2019/125 gaat het om goederen die voor niets anders worden gebruikt dan voor uitvoering van de doodstraf of foltering, of andere wrede, onmenselijke behandeling en bestraffing.

Het gaat om deze goederen:

 • goederen ontworpen voor de executie van mensen
  Bijvoorbeeld galgen, guillotines en systemen ontworpen voor de executie van mensen door toediening van een dodelijke chemische stof.
 • goederen die volgens de verordening niet geschikt zijn voor gebruik door rechtshandhavingsautoriteiten om mensen in bedwang te houden
  Bijvoorbeeld stroomschokapparaten, duimboeien, vingerboeien, duimschroeven en vingerschroeven, stangboeien, beenboeien.
 • draagbare apparaten die volgens de verordening niet geschikt zijn voor gebruik door rechtshandhavingsautoriteiten bij oproerbeheersing of zelfbescherming
  Bijvoorbeeld stokken of knuppels met een schacht met metalen spijkers.
 • zwepen
  Bijvoorbeeld zwepen met strengen of riemen die prikkels, weerhaken, spijkers, metaaldraad en dergelijke hebben om de impact van de streng of riem vergroten.

De handel in goederen uit bijlage II is verboden

Het is ook verboden om tussenhandeldiensten en technische bijstand te verlenen, reclame te maken, de goederen aan te bieden op een beurs in de EU, een opleiding aan te bieden over het gebruik in de goederen, en de goederen te importeren, exporteren en door te voeren.

Uitzondering voor tentoonstelling in museum

Kunt u aantonen dat deze goederen in het land van eindbestemming alleen worden gebruikt om te worden tentoongesteld in een museum met het oog op hun historische betekenis? Alleen dan kunt u daarvoor een vergunning aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.