Wapens en munitie

De 'Wet wapens en munitie' gaat het illegale bezit van wapens en munitie in Nederland tegen. Deze wet verbiedt onder meer het binnen en buiten Nederlands grondgebied brengen en voorhanden hebben van wapens en munitie.

Daarnaast geeft de wet regels voor het legale bezit van wapens en munitie. De bovenstaande handelingen zijn soms toegestaan. U moet dan wel in bezit zijn van een vergunning. Deze vergunning heet ook:

  • verlof
  • ontheffing
  • consent
  • uitvoervergunning

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU):

  • geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van een consent of een uitvoervergunning
  • neemt uw aanvraag in behandeling
  • geeft consenten en uitvoervergunningen af

Zie ook

Controle

Op grond van de 'Wet wapens en munitie' controleert de Douane bij het binnenkomen en verlaten van Nederland bij wapens en munitie op aanwezigheid van een vergunning.

Hebt u geen vergunning of vrijstelling terwijl dit wel nodig is? Dan pleegt u een strafbaar feit. De Douane maakt hiervan proces-verbaal op en neemt de wapens en munitie in beslag.

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers, zie: 'Wat mag ik niet zomaar invoeren of uitvoeren', onderdeel 'Wapens en munitie'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.