Wapens en munitie

De Wet wapens en munitie gaat het illegale bezit van wapens en munitie in Nederland tegen. Deze wet verbiedt het:

 • maken
 • verhandelen
 • binnen en buiten Nederlands grondgebied brengen
 • voorhanden hebben, en
 • dragen

van wapens en munitie. Daarnaast geeft de wet regels voor het legale bezit van wapens en munitie. Volgens die regels zijn de bovenstaande handelingen soms toegestaan. U moet dan wel in bezit zijn van een vergunning. Deze vergunning heet ook:

 • erkenning
 • verlof
 • ontheffing
 • consent
 • uitvoervergunning

Een bewijs van lidmaatschap van een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende airsoftvereniging kan ook zo'n vergunning zijn.

De Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale dienst voor In- en Uitvoer (CDIU):

 • geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van een consent of een uitvoervergunning
 • neemt uw aanvraag in behandeling
 • geeft consenten en uitvoervergunningen af

Zie ook

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
Telefoonnummer: 088 - 151 21 22

Het postadres is:
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Controle

Op grond van de Wet wapens en munitie controleert de Douane bij het binnenkomen en verlaten van Nederland bij wapens en munitie op aanwezigheid van een vergunning. Onder de wet vallen bijvoorbeeld vuurwapens, boksbeugels, wurgstokken, katapulten, airsoft-apparaten, traangas en alarmpistolen.

Hebt u geen vergunning of vrijstelling terwijl dit wel nodig is? Dan pleegt u een strafbaar feit. De Douane maakt hiervan proces-verbaal op en neemt de wapens en munitie in beslag.

Let op!

Nepwapens die net echt lijken zijn verboden. Deze producten vallen onder de Wet wapens en munitie.

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers: Zie: Wat mag ik niet zomaar invoeren of uitvoeren, onderdeel Wapens, munitie en nepwapens.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.