Toezichtinformatie voor intermediairs

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van de verplichtingen van iedereen die met ons te maken heeft.

Horizontaal toezicht

Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren.

Lees verder over...

Convenanten

De Belastingdienst maakt afspraken met andere organisaties over het uitwisselen van informatie, over samenwerking met fiscaal dienstverleners, fiscale regelingen voor individuele ondernemingen, brancheorganisaties, provincies, gemeenten en Rijksoverheid.

Lees verder over...

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.