Convenanten

De Belastingdienst maakt afspraken met andere organisaties over onderwerpen zoals:

  • fiscale regelingen voor individuele ondernemingen, brancheorganisaties, provincies, gemeenten, en Rijksoverheid
  • de samenwerking met fiscaal dienstverlener, zoals voor het indienen van convenantaangiften
  • het onderling uitwisselen van informatie

De afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Ook spreken we daarin af hoe wij toezicht houden op de regelingen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.