Burgerservicenummer - wat is het en waar vind ik het?

Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hebt u een burgerservicenummer (bsn).

Wat is het burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (bsn) is een uniek nummer voor iedereen die iets te maken heeft met de Nederlandse overheid. Met het bsn kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken. U hoeft dan niet iedere keer opnieuw uw gegevens te geven. Ook gebruikt de overheid het bsn om fraude te bestrijden en uw privacy beter te beschermen.

Waar vind ik mijn burgerservicenummer?

U vindt uw bsn onder andere op de volgende documenten:

  • uw paspoort
  • uw identiteitskaart
  • uw rijbewijs
  • uw zorgpas van een Nederlandse zorgverzekeraar
  • de aangiftebrief of een aanslag (bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting) die u van ons ontvangt

U vindt uw bsn ook in MijnOverheid. U moet dan wel eerst inloggen met uw DigiD.

Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan?

Hebt u geen bsn? U krijgt een bsn als u zich inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een bsn aanvragen bij een gemeente met een RNI-loket.

In sommige gevallen kunt een bsn aanvragen met het formulier 'Aanvraag burgerservicenummer'. Op het formulier kunt u vinden voor welke gevallen u het kunt gebruiken.

Welk nummer krijgt een bedrijf?

Bedrijven hebben óf een burgerservicenummer óf een 'Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer' (RSIN). Dat hangt ervan af welke rechtsvorm u kiest voor uw bedrijf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.