Aangifte voor een buitenlands leen-, huur- of lease-motorrijtuig

Woont u in Nederland of bent u in Nederland gevestigd, en leent, huurt of leaset u een personenauto, bestelauto of motor met een buitenlands kenteken? En rijdt u daarmee in Nederland op de openbare weg? Dan moet u bpm en motorrijtuigenbelasting betalen.

Is de leen-, huur- of leaseperiode maximaal 4 jaar? Dan betaalt u alleen bpm over die periode.

Aangifte doen en teruggaaf aanvragen

U kunt met het formulier Aangifte bpm zonder kentekenregistratie in Nederland tegelijkertijd aangifte doen en teruggaaf aanvragen. Doe bpm-aangifte vanaf de begindatum van de leen-, huur- of leaseperiode, en vraag teruggaaf aan vanaf de einddatum. Wij verrekenen de bpm die u moet betalen met het bedrag van de teruggaaf. U betaalt het verschil.

De persoon die gebruikmaakt van het motorrijtuig moet zelf aangifte bpm doen, teruggaaf aanvragen en bpm betalen.

Overleg bij uw aangifte bpm altijd de leen-, huur- of lease-overeenkomst voor het motorrijtuig en eventueel de aanvullende overeenkomsten met de verhuurder. Als deze overeenkomsten niet in het Nederlands of Engels zijn, overleg dan ook een vertaling in het Nederlands of Engels. Hiermee stellen wij de overeengekomen leen-, huur- of leaseperiode vast.

De aangegeven leen-, huur- of leaseperiode verandert

Gebruikt u het motorrijtuig langer dan de periode waarover u bpm hebt betaald? Geef dit dan schriftelijk aan ons door, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de verlenging. U krijgt dan een naheffingsaanslag (zonder boete) over het langere gebruik.

Gebruikt u het motorrijtuig korter dan de periode waarover u bpm hebt betaald? Vraag dan teruggaaf aan met het formulier Aangifte bpm zonder kentekenregistratie in Nederland, vanaf de dag dat u het motorrijtuig niet meer hebt.

Vrijstelling bij leen, huur of lease van maximaal 2 aaneengesloten weken

Leent, huurt of leaset u vanuit het buitenland voor een korte periode een personenauto, bestelauto of motor met buitenlands kenteken dat in dat land aan u ter beschikking is gesteld? En gebruikt u dat motorrijtuig in Nederland en brengt u het daarna weer terug naar het buitenland? Dan kunt u vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting krijgen voor een periode van maximaal 2 aaneengesloten weken. De vrijstelling gaat in op het moment dat u het motorrijtuig voor het eerst in Nederland gebruikt. De vrijstelling geldt voor u en uw inwonende gezinsleden. Of voor een bedrijf dat in Nederland is gevestigd.

Vraag deze vrijstelling aan vóór het gebruik in Nederland begint, met het online formulier Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik. Ook een verhuur- of leasebedrijf of een familielid kan deze melding doen. De melding hoeft niet te worden ondertekend.

Let op!

U en uw inwonende gezinsleden kunnen deze vrijstelling maximaal 1 keer per jaar 2 aaneengesloten weken krijgen voor hetzelfde motorrijtuig.

Blijft u na de periode van 2 aaneengesloten weken in Nederland gebruikmaken van het motorrijtuig? Dan moet u aangifte bpm doen en bpm en motorrijtuigenbelasting betalen vanaf de 1e dag dat u vrijstelling had.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.