Afschrijving met taxatierapport

Het taxatierapport dat u gebruikt bij de aangifte moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze vindt u in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

Voldoet het taxatierapport niet aan de voorwaarden? Dan mag u het rapport niet gebruiken om de bpm-vermindering te bepalen.

De voorwaarden in het kort zijn:

 • U mag een taxatierapport alleen gebruiken voor:
  • motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade
   Normale gebruiksschade is slijtage en kleine beschadigingen door gebruik van een motorrijtuig. De slijtage en kleine beschadigingen passen bij de leeftijd en kilometerstand van het motorrijtuig.
  • motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen
 • Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur. Deze taxateur maakt geen deel uit van een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. De taxateur is ook niet direct of indirect verbonden aan zo'n bedrijf. De taxateur mag geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden. De taxateur mag niet optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.
Let op

Het taxatierapport is alleen geldig als de fysieke opname van het motorrijtuig (onderzoek door taxateur) niet meer dan 1 maand vóór de datum van goedkeuring door de RDW plaatsvond.

 • U moet het motorrijtuig tot 6 werkdagen na de betaling van de bpm ter beschikking houden voor controle in de staat die u hebt gemeld bij de RDW-keuring.
 • De inspecteur kan u in de periode nadat de aangifte is ontvangen oproepen om uw motorrijtuig te tonen op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.
 • Als u zo'n oproep van de inspecteur hebt gekregen, geeft de RDW geen kenteken af zolang het motorrijtuig niet getoond is.
 • Staan in het taxatierapport gegevens uit een koerslijst? Dan mag u maar 1 koerslijst gebruiken. En u mag de waarde niet verminderen als de vermindering niet in die koerslijst staat - zoals een auto met een huurverleden.
 • De waarde bij inkoop van het motorrijtuig door een handelaar in Nederland is duidelijk en gedetailleerd beschreven in het taxatierapport.
 • In het taxatierapport staat een verklaring van de taxateur dat die de waarde naar waarheid heeft vastgesteld na een grondige fysieke opname van het motorrijtuig.
 • In het taxatierapport staan de datum, de begintijd en de eindtijd van deze fysieke opname. En naam, adres en woonplaats van de taxateur.
 • Afschrijving met taxatierapport is alleen mogelijk voor motorrijtuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen en voldoen aan alle eisen van die wetgeving. Er mag dus geen sprake zijn van een verbod of een voorgenomen verbod op rijden op de openbare weg.
 • De waardevermindering door schade mag 31% zijn van de herstelkosten. Wilt u een hoger percentage gebruiken? Dat mag:
  • als de taxatiewaarde daardoor niet lager wordt dan de aanschafwaarde van het motorrijtuig inclusief Nederlandse btw (omzetbelasting) en bpm
  • of als de taxateur het hogere percentage voldoende onderbouwt
   Die onderbouwing moet meer zijn dan een onderbouwing die alleen betrekking heeft op het autosegment, de leeftijd of de kilometrage van het motorrijtuig. Wij kunnen u om bewijsstukken vragen.
 • Wilt u afschrijven met een taxatierapport? Meld dit dan als u aangifte doet. Dit kunt u later niet meer veranderen.

Hoe bereken ik de afschrijving?

Vergelijk de gegevens van uw personenauto, bestelauto of motor met de gegevens van vergelijkbare motorrijtuigen die eerder in Nederland zijn geregistreerd. Daarbij kijkt u naar de werkelijke waarde van het motorrijtuig op het moment van registratie in Nederland. Deze waarde vergelijkt u met de historische verkoopwaarde (consumentenprijs) in Nederland van eenzelfde motorrijtuig op het moment dat uw motorrijtuig in het buitenland voor het eerst in gebruik is genomen. Daarna berekent u een werkelijk afschrijvingspercentage. Bereken het bedrag dat u moet aangeven met het afschrijvingspercentage en het berekende bruto bpm-bedrag.

Rekenvoorbeeld 1

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

De historische verkoopwaarde (consumentenprijs) is € 12.760. De inkoopwaarde in Nederland door een handelaar op het afschrijvingsmoment is volgens het taxatierapport € 6.000. De afschrijving is € 12.760 – € 6.000 = € 6.760. Uitgedrukt in procenten van de historische verkoopwaarde die gold toen de auto of motor voor het eerst in gebruik werd genomen, is dit 52,98%. Met inkoopwaarde bedoelen wij hier de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar. U vermindert de berekende bpm met dit percentage.

Rekenvoorbeeld 2

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

Gegevens van de auto

 • Soort auto: personenauto.
 • Brandstof: diesel.
 • Datum eerste ingebruikname: 08-10-2020.
 • CO2-uitstoot: 140 gram/km.
 • Netto-catalogusprijs bij eerste ingebruikname: € 21.116.
 • Consumentenprijs (nieuwprijs in Nederland op datum eerste ingebruikname): € 31.346.
 • Inkoopwaarde in Nederland door een handelaar volgens koerslijst op datum goedkeuring RDW: € 13.300.
 • Datum goedkeuring RDW: 08-03-2022.

Berekening bpm-bedrag bij afschrijving met taxatierapport

 • De afschrijving is: consumentenprijs - inkoopwaarde volgens koerslijst = € 31.346 - € 13.300 = € 18.046.
 • Het afschrijvingspercentage is: afschrijving / (consumentenprijs / 100) = € 18.046 / (€ 31.346 / 100) = 57,58%.
 • Te betalen bpm over de CO2-uitstoot: ((CO2-uitstoot - 116 gr/km) x € 124) + € 1.938 = ((140 - 116) x € 124) + € 1.938 = € 4.914.
 • Bpm op basis van de CO2-uitstoot (tarief oktober 2020): € 4.914.
 • Dieseltoeslag (tarief oktober 2020): 140 - 80 x € 78,82 = € 4.729.
 • Bruto bpm (tarief oktober 2020): € 9.643.
 • Te betalen bpm: ((100 - afschrijvingspercentage) / 100) x bruto bpm = ((100 - 57,58) / 100) x € 9.643 = € 4.090.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.