Ik heb goederen geërfd uit het buitenland en wil die belastingvrij invoeren

Hebt u goederen geërfd uit het buitenland? En wilt u die goederen belastingvrij in Nederland invoeren? Dan moet u een aangifte doen bij de Douane. U geeft ook aan dat uw erfgoederen belastingvrij wilt invoeren.

Deze aangifte kunt u niet alleen doen. De aangifte gaat bijvoorbeeld via het vervoersbedrijf dat deze goederen voor u vervoert naar Nederland. Dit bedrijf geeft de geërfde goederen aan bij de Douane met een speciale code, waardoor u deze belastingvrij kunt invoeren.

U kunt de vrijstelling alleen krijgen als u aan een paar voorwaarden voldoet. Die voorwaarden voor vrijstelling staan onderaan deze pagina.

Vrijstelling aanvragen

Uw vervoersbedrijf vraagt bij de Douane de vrijstelling aan met een invoeraangifte. Voor de vrijstelling levert u bij uw vervoersbedrijf in:

 • een door u ondertekende inventarislijst met alle persoonlijke goederen die u mee wilt nemen naar Nederland (over laat brengen)

Daarnaast heeft uw vervoersbedrijf de volgende papieren van u nodig:

 • het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van uw gemeente
 • een verklaring van een notaris of een vergelijkbare functionaris waaruit blijkt:
  • dat de goederen van een erfenis zijn
  • op welke datum de erflater is overleden
  • op welke datum u de goederen definitief hebt verkregen
 • Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren zonder betalen van belastingen bij invoer? Stuur dan ook een kopie mee van:
  • het kenteken- of registratiebewijs
  • het aankoop- of eigendomsbewijs

Voert u een vervoermiddel in? Dan doet u via uw vervoersbedrijf daarvoor een aparte aangifte voor de invoer van het vervoermiddel. Is het vervoermiddel een auto of motor? En krijgt u daarvoor vrijstelling van belastingen bij invoer? Dan kunt u ook vrijstelling van bpm aanvragen (bpm = belasting van personenauto's en motorrijwielen). Hoe u voor uw auto of motor een Nederlands kenteken en vrijstelling van bpm kunt krijgen, leest u bij Bpm-vrijstellingen.

Let op!

Hebt u invoeraangifte gedaan bij de Douane en vrijstelling van invoerbelasting gekregen voor een voertuig? En wilt u ook vrijstelling van bpm aanvragen? Dan kunt u dat aangeven in het formulier Aangifte, melding of opgaaf bpm onder '9a Beschikt u over een vergunning vrijstelling bpm?' Voeg het wegvoeringsexemplaar van de aangifte voor invoer als bijlage bij het formulier.

Voorwaarden voor vrijstelling

Om de vrijstelling van belastingen bij invoer te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Nederland.
 • U voert de goederen in met vrijstelling van belastingen bij invoer, binnen 2 jaar nadat u de goederen definitief hebt verkregen.
 • Zijn de goederen verkregen door een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting? Dan geldt de vrijstelling alleen als de rechtspersoon een activiteit uitoefent zonder commerciële doeleinden.

De vrijstelling geldt níet voor de volgende goederen:

 • alcoholhoudende producten
 • tabak en tabaksproducten
 • bedrijfsvoertuigen
 • niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden
 • voorraden grondstoffen, eindproducten of halffabrikaten
 • levend vee en voorraden landbouwproducten, als de hoeveelheden hiervan groter zijn dan de normale voorraad van een gezin

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.