Ik verhuis naar Nederland en wil mijn verhuisboedel belastingvrij invoeren

Verhuist u naar Nederland vanuit een niet-EU-land? En wilt u uw verhuisboedel belastingvrij invoeren in Nederland? Dan moet u een aangifte voor invoer van uw verhuisboedel doen bij de Douane. U geeft hierin aan dat u uw verhuisboedel belastingvrij wilt invoeren.

Deze aangifte kunt u niet alleen doen. De aangifte gaat via uw verhuisbedrijf met het aangiftesysteem van de Douane. Uw verhuisbedrijf geeft de verhuisboedel aan met een speciale code (vrijstellingscode), waardoor u uw verhuisboedel belastingvrij kunt invoeren.

U kunt de vrijstelling alleen krijgen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Die voorwaarden voor vrijstelling staan onderaan deze pagina.

Vrijstelling aanvragen

Uw verhuisbedrijf vraagt bij de Douane in Nederland de vrijstelling aan met een invoeraangifte.

Voor de vrijstelling levert u bij uw verhuisbedrijf in:

 • een door u ondertekende inventarislijst met alle persoonlijke goederen die u mee wilt nemen naar Nederland (over laat brengen)

Daarnaast heeft uw verhuisbedrijf de volgende stukken van u nodig:

 • het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente in Nederland
  Hieruit moet blijken dat en op welke datum u zich hebt gevestigd in Nederland. Hebt u geen bewijs van inschrijving? Dan kunt u een bewijs van uitschrijving uit uw land van vertrek opsturen. Stuur dan ook 1 van de volgende bewijsstukken mee waarmee u aannemelijk maakt dat u zich in Nederland vestigt:
  • uw arbeidscontract
  • uw werkgeversverklaring
  • uw arbeidsvergunning
  • uw huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen
 • Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren? Stuur dan ook een kopie mee van:
  • het kenteken- of registratiebewijs
  • het aankoop- of eigendomsbewijs

Hebt u nog niet alle gevraagde papieren (bijvoorbeeld: een bewijs van inschrijving in de gemeente van uw nieuwe woonplaats)? Dan kan uw verhuisbedrijf onder voorwaarden toch een vrijstelling voor verhuisgoederen aanvragen. De gevraagde papieren moet u dan zo snel mogelijk inzenden naar uw verhuisbedrijf. Neem daarvoor contact op met uw verhuisbedrijf.

Er gelden bijzondere regels voor bepaalde goederen in uw verhuisboedel.

Voert u ook een vervoermiddel in? Dan doet u via uw verhuisbedrijf daarvoor een aparte aangifte voor de invoer van het vervoermiddel. Is het vervoermiddel een auto of motor? En krijgt u daarvoor vrijstelling van belastingen bij invoer? Dan kunt u ook vrijstelling van bpm aanvragen (bpm = belasting van personenauto's en motorrijwielen). Hoe u voor uw auto of motor een Nederlands kenteken en vrijstelling van bpm kunt krijgen, leest u bij 'Bpm-vrijstellingen'.

Let op!

Hebt u invoeraangifte gedaan bij de Douane en vrijstelling van invoerbelasting gekregen voor een voertuig? En wilt u ook vrijstelling van bpm aanvragen? Dan kunt u dat aangeven in het formulier 'Aangifte, melding of opgaaf bpm' onder '9a Beschikt u over een vergunning vrijstelling bpm?' Voeg het wegvoeringsexemplaar van de aangifte voor invoer als bijlage bij het formulier.

Voorwaarden voor vrijstelling

Om de vrijstelling van belastingen bij invoer te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U verhuist van een land buiten de Europese Unie naar Nederland, en gaat wonen in Nederland.
 • U brengt hiermee uw normale verblijfplaats over naar de Europese Unie.
 • U woonde ten minste 12 opeenvolgende maanden buiten de Europese Unie.
 • U hebt de goederen ten minste 6 maanden in bezit en in gebruik.
 • U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook weer gebruiken.
 • U voert de goederen in binnen 12 maanden nadat u in Nederland bent gaan wonen.
 • U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen 12 maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd.

De vrijstelling geldt níet voor de volgende goederen:

 • alcoholhoudende producten
 • tabak en tabaksproducten
 • bedrijfsvoertuigen
 • niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden

Verbod op invoer van goederen uit Rusland

Vanwege de sancties tegen Rusland is het verboden om bepaalde goederen in Rusland te kopen en die in te voeren in de EU. Reist u vanuit Rusland naar de EU of verhuist u vanuit Rusland naar de EU? Dan moet u nagaan voor welke goederen het invoerverbod geldt. Om welke goederen het gaat kunt u vinden in Bijlage XXI van de Verordening EU 833/2014. Voor het invoerverbod zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.