Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Wilt u zelf berekenen hoeveel belasting u moet betalen? Zie dan Overzicht tarieven en belastingschijven.

Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten.

Inkomsten box 1

Inkomsten die in box 1 vallen, zijn onder meer:

 • winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • fooien en andere inkomsten
 • stagevergoeding
  Dat is niet hetzelfde als een onkostenvergoeding. Over een onkostenvergoeding hoeft u geen belasting te betalen.
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of betalingen van partneralimentatie)
 • negatieve persoonsgebonden aftrek
 • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • eigenwoningforfait
 • kapitaalverzekeringen eigen woning

Aftrekposten box 1

In box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek:
  • partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven (tot en met belastingjaar 2021)
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

Uw belastbaar inkomen in box 1 is uw inkomen verminderd met te verrekenen verliezen in box 1. U hebt een verlies als uw inkomen in box 1 over een jaar negatief is. Dit verlies mag u verrekenen.

Tariefsaanpassing aftrekposten

Is uw belastbaar inkomen in box 1 zonder uw aftrekposten, zoals de aftrek voor de eigen woning, giften en zorgkosten, hoger dan € 75.518 in 2024? Of hoger dan € 73.031 in 2023? En hebt u 1 of meer aftrekposten? Dan is uw belastingvoordeel lager vanwege de tariefsaanpassing aftrekposten.

U ziet die tariefsaanpassing terug op uw aanslag en in de voorlopige berekening van de online aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.