Verrekenen van een verlies uit inkomen uit werk en woning (box 1)

U hebt een verlies als uw inkomen uit werk en woning over een jaar negatief is.

In box 1 verrekenen we uw inkomsten en aftrekposten met elkaar. Bijvoorbeeld uw hypotheekrenteaftrek. Die verrekenen we met uw looninkomsten.

Hebt u in totaal meer aftrek dan inkomsten uit werk en woning? Dan ontstaat een negatief inkomen: een verlies. Dit verlies kan later worden verrekend.

Let op!

Het verlies uit werk en woning mag niet het gevolg zijn van de verrekening van persoonsgebonden aftrek.

Hoe verrekenen we het verlies?

We verrekenen het met positieve inkomsten uit werk en woning van de 3 voorgaande jaren en met positieve inkomsten uit werk en woning uit de 9 volgende jaren. De volgorde waarin we verrekenen staat vast: eerst de 3 voorgaande jaren en dan de 9 volgende jaren.

Kunnen in die periodes de verliezen niet verrekend worden? Dan ‘verdampen’ ze. Dat wil zeggen dat we ze dan niet meer kunnen verrekenen.

Verliezen uit box 1 mogen niet verrekend worden met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

Hoe weet u of u een verlies hebt?

Daar krijgt u van ons bericht over. We sturen u ook een bericht als we het verlies verrekenen. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Verzamelinkomen

Het verrekenen van uw verliezen heeft geen invloed op uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is:

het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten.

Belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen is het verzamelinkomen verminderd met het te verrekenen verlies. Over het belastbaar inkomen berekenen we de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.