Overzicht tarieven en belastingschijven

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag dat u hebt berekend, vermindert u daarna met 1 of meer heffingskortingen.

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 2 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

In 2023 betaalt u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 37.149 ook premie volksverzekeringen. In 2022 is dat tot € 35.472 en in 2021 tot € 35.130. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Het tarief dat u moet betalen, hangt af van uw leeftijd:

2023

Vanaf 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

2022

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.

2021

Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Over uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaalt u:

Tabel tarief box 2
Jaar Percentage
2023 26,90%
2022 26,90%
2021 26,90%

Tarief box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u:

Tabel tarief box 3
Jaar Percentage
2023 32%
2022 31%
2021 31%

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.