Overzicht tarieven en belastingschijven

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag dat u hebt berekend, vermindert u daarna met 1 of meer heffingskortingen.

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 2 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

In 2024 betaalt u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning tot en met € 38.098 ook premie volksverzekeringen. In 2023 is dat tot en met € 37.149 en in 2022 tot en met € 35.472. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Het tarief dat u moet betalen, hangt af van uw leeftijd:

2024

Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

2023

Vanaf 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

2022

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.

Rekenvoorbeeld (zonder heffingskortingen)
U werkt in 2024 in loondienst en uw jaarsalaris is € 80.000. Over de 1e € 75.518 betaalt u 36,97% belasting. € 75.518 maal 36,97% is € 27.919.

Over het overige deel, € 4.482 (€ 80.000 – € 75.518), betaalt u 49,50% belasting. € 4.482 maal 49,50% is € 2.218.

In totaal betaalt u € 30.137 (€ 27.919 plus € 2.218) aan belasting.

Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Het tarief dat u betaalt over uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, hangt in 2024 af van de hoogte van het inkomen. Tot en met 2023 was er 1 percentage.

Tabel tarieven box 2 vanaf 2024

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

tot € 67.000

24,5%

2

vanaf € 67.000

33%

Tabel tarief box 2 vóór 2024
Jaar Percentage
2023 26,90%
2022 26,90%
Rekenvoorbeeld (zonder dividendbelasting)
U ontvangt € 70.000 aan dividend op uw aandelen. Over € 67.000 betaalt u 24,5% aan belasting. € 67.000 maal 24,5% is € 16.415.

Over de overige € 3.000 betaalt u 33% belasting. € 3.000 maal 33% is € 990.

In totaal betaalt u € 17.405 (€ 16.415 plus € 990) aan belasting.

Tarief box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u:

Tabel tarief box 3
Jaar Percentage
2024 36%
2023 32%
2022 31%
Rekenvoorbeeld
Uw box 3-inkomen is € 5.000. U betaalt hierover € 1.800 belasting (€ 5.000 maal 36%).

Hoe u uw box 3-inkomen berekent, leest u bij Hoe is het box 3-inkomen berekend?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.