Tijdelijk in het buitenland werken – wat zijn de gevolgen?

Zendt uw werkgever u vanuit Nederland (tijdelijk) uit naar een ander land om daar te werken? Of vanuit een ander land uit naar Nederland? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingplicht en sociale zekerheid.

Op deze pagina:

Gevolgen uitzending voor uw belastingplicht

Bij korte en langdurige uitzendingen is het belangrijk om te weten in welk land u woont. Het kan zijn dat u voor uw belastingplicht bent geëmigreerd.

Lees meer bij Ik verhuis naar het buitenland – ga ik dan emigreren?

Gevolgen uitzending voor uw sociale zekerheid

Als u in Nederland woont, bent u bijna altijd verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz) en de Zorgverzekeringswet. Als u ook in Nederland werkt, bent u daarnaast verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA en ZW. Als u buiten Nederland gaat werken voor een werkgever die daar gevestigd is, bent u in principe niet langer verplicht verzekerd in Nederland. De algemene regel is dat u verzekerd bent in het land waar u werkt.

Op rijksoverheid.nl leest u voor welke sociale verzekeringen u verplicht verzekerd bent.

Sociale zekerheid bij tijdelijke uitzending

Werkt u in Nederland en wordt u tijdelijk door uw werkgever naar een ander land uitgezonden? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse sociale verzekeringen van toepassing blijven. Zijn de Nederlandse sociale verzekeringen niet meer van toepassing? Dan is het meestal mogelijk om bepaalde verzekeringen op vrijwillige basis voort te zetten. Het is bij (tijdelijke) uitzending naar een ander land dan Nederland daarom belangrijk dat u vóór de uitzending nagaat wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid en voor de sociale zekerheid van uw gezinsleden die meegaan.

Lees meer over sociale zekerheid bij uitzending naar een ander land op de volgende websites:

U woont in Nederland en werkt in een verdragsland

Nederland heeft met veel landen belastingverdragen gesloten om dubbele belasting te vermijden. Dit zijn de verdragslanden. In een belastingverdrag staat welk land belasting mag heffen over uw loon.

Mag het land waarnaartoe u bent uitgezonden en waar u werkt belasting heffen? Dan hoeft uw werkgever geen loonbelasting in te houden op uw loon. Mag Nederland belasting heffen over uw loon, dan moet uw Nederlandse werkgever loonheffingen (loonbelasting en, bij verzekeringsplicht, ook premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) inhouden. Werkgevers die hierover vragen hebben, kunnen bellen met de BelastingTelefoon Buitenland.

U woont in Nederland en werkt in een land zonder verdrag met Nederland

Werkt u in een land zonder belastingverdrag met Nederland, dan kunt u aan de hand van de Nederlandse regelgeving bepalen of uw werkgever loonbelasting op uw loon moet inhouden. Hebt u recht op voorkoming van dubbele belasting, dan mag het land waarnaartoe u bent uitgezonden belasting heffen. Uw Nederlandse werkgever hoeft dan geen loonbelasting in te houden op uw loon. Werkgevers die hierover vragen hebben, kunnen bellen met de BelastingTelefoon Buitenland.

Mag Nederland belasting heffen over uw loon, dan moet uw Nederlandse werkgever loonbelasting inhouden. Bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, dan houdt uw werkgever ook de premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in op uw loon.

U woont en werkt buiten Nederland en u hebt een Nederlandse werkgever

Het land waar u woont en werkt mag bijna altijd belasting heffen over uw loon. Uw Nederlandse werkgever hoeft meestal geen loonheffingen in te houden. Werkgever die hierover vragen hebben, kunnen bellen met de BelastingTelefoon Buitenland.

U komt in Nederland werken – hoe werkt de 30%-regeling?

Als u in Nederland komt werken, kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat uw werkgever u 30% van uw loon inclusief vergoeding mag geven als (onbelaste) vergoeding voor de extra kosten voor het tijdelijk verblijf in Nederland. Lees alles over de 30%-regeling.

Uitgezonden overheidspersoneel

Hebt u de Nederlandse nationaliteit en werkt u bij de Nederlandse overheid? Wordt u uitgezonden om buiten Nederland te werken, dan behandelen wij u in een aantal situaties alsof u in Nederland woont. Deze regeling wordt ook wel de woonplaatsfictie genoemd. De regeling geldt ook voor partners en kinderen van uitgezonden personen. De kinderen moeten jonger zijn dan 27 jaar en in belangrijke mate worden onderhouden door de uitgezonden persoon.

Hieronder leest u in welke situaties u binnenlands belastingplichtig blijft.

Diplomatieke uitzending en permanente vertegenwoordigers

U wordt uitgezonden als lid van een Nederlandse diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging buiten Nederland. Leden van een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging buiten Nederland zijn:

 • diplomaten
 • consulaire vertegenwoordigers
 • administratief, technisch en bedienend personeel van een Nederlandse diplomatieke zending of consulaire post buiten Nederland

U bent ook binnenlands belastingplichtig als u tot de permanente vertegenwoordigingen bij grote internationale organisaties hoort. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Europese Unie (EU), de NAVO, de Verenigde Naties (VN) of de OESO.

Andere uitzendingen in overheidsdienst

U wordt uitgezonden in de volgende situaties:

 • U werkt voor de Nederlandse overheid.
 • U werkt buiten Nederland.
 • U werkt in het kader van een verdrag (Memorandum of Understanding) waarbij Nederland partij is.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u als militair vredestaken verricht of als u als ontwikkelingswerker buiten Nederland gestationeerd bent.

Stuur ons een e-mail als de overheid u uitzendt

Hebt u zich laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP), maar wilt u binnenlands belastingplichtig blijven? Stuur dan een e-mail naar belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@belastingdienst.nl.

Vermeld in uw e-mail:

 • dat de overheid u uitzendt en stuur ook de uitzendverklaring mee
 • uw naam, geboortedatum en bsn
 • het adres waar u tijdelijk gaat wonen
 • de naam, geboortedatum en bsn van alle gezinsleden die meegaan
 • welke gezinsleden gaan werken in het land van uitzending
  Gaat uw partner in het land van uitzending werken, dan kan de belastingplicht van uw partner veranderen. Wilt u hierover meer informatie, stuur dan een brief aan uw belastingkantoor.
 • of u een bevestiging wilt dat wij uw e-mail hebben ontvangen.

Blijft u na uw uitzending in het buitenland wonen? Stuur dan ook een e-mail naar belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@belastingdienst.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.