Partneralimentatie betalen voor uw ex-partner

Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u misschien alimentatie betalen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner of uw kinderen. Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken.

Het kan ook zijn dat u alimentatie betaalt uit een dringende morele verplichting en dit bij de rechter kan worden afgedwongen. Bijvoorbeeld omdat u ongehuwd samenwoonde, en u, nadat u uit elkaar ging, in het levensonderhoud van uw ex-partner voorziet. In dat geval is de alimentatie ook aftrekbaar.

Let op!

In 2024 is voor inkomens vanaf € 75.518 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 36,97%. In 2023 is de aftrek voor inkomens vanaf € 73.031 maximaal 36,93%. In 2022 is de aftrek voor inkomens vanaf € 69.398 maximaal 40%.

Wat is een ex-partner?

Een ex-partner is:

Welke onderhoudsverplichtingen mag u aftrekken?

U mag de volgende onderhoudsverplichtingen aftrekken:

 • periodieke betalingen van partneralimentatie
 • een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar
  Dit geldt niet in de volgende gevallen:
  • U betaalt de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leeft.
  • U woont ongetrouwd samen met uw ex-partner.
 • ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt
 • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
 • bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalt en op u heeft verhaald
 • andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding
 • een deel van het eigenwoningforfait, als uw ex-partner in de eigen woning blijft wonen
  Zie ook: Ex-partner blijft in de woning

Welke kosten mag u niet aftrekken?

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen
 • pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan uw ex-partner uitkeert

Aangifte doen

Doet u aangifte met uw fiscale partner? Lees dan hoe u het aftrekbare bedrag in uw aangifte mag verdelen en aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.