Wat betekent het als we duurzaam gescheiden leven?

Wanneer leeft u duurzaam gescheiden? Als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en dit niet als tijdelijk is bedoeld. De situatie is tijdelijk als u op proef uit elkaar bent. Als 1 van u definitief niet meer wil samenwonen, leeft u duurzaam gescheiden.

Duurzaam gescheiden leven stopt op het moment dat u voldoet aan twee voorwaarden:

  • U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend.
  • U staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Woonden u en uw ex-partner in dezelfde woning? En is die woning eigendom van u, uw ex-partner of u samen? Dat kan gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting. Vaak is het dan verstandig om contact op te nemen met uw belastingkantoor.

Toeslagpartners

Gaat u duurzaam gescheiden leven? Dan blijft u toch elkaars toeslagpartner. U blijft de toeslagen samen ontvangen.

Fiscaal partnerschap

Zolang u duurzaam gescheiden leeft, blijft u fiscale partners. U moet dus aangifte doen met een fiscale partner.

U kunt geen andere fiscale partner hebben

U blijft fiscale partners met uw echtgenoot totdat u een scheiding hebt aangevraagd. In die tijd kunt u geen fiscale partners met iemand anders zijn. Zelfs niet als u met iemand anders samenwoont en aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet.

Alimentatie

Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner? Dan mag u de betaalde alimentatie en andere kosten van uw onderhoudsverplichtingen aftrekken.

Woont uw ex in een eigen woning die (deels) uw eigendom is? Dan kunt u een deel van het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde alimentatie. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor.

Betaalt u alimentatie voor uw kinderen? Dan mag u deze niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ontvangt u alimentatie voor uzelf? Dan moet u dit in uw aangifte opgeven als inkomen.

Woont u in een eigen woning die (deels) van uw ex is? En verstrekt uw ex u dat woongenot vanwege een alimentatieplicht? Dan valt dat onder partneralimentatie. U moet dit in uw aangifte opgeven als inkomen. De alimentatieplicht kan blijken uit een rechterlijke uitspraak, convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Verhuizing

De persoon die verhuist, moet dit doorgeven aan de gemeente. Wij krijgen deze informatie daarna van uw gemeente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.