Kosten van de alimentatie of afkoopsom die u mag aftrekken

De kosten die u maakt om alimentatie of een afkoopsom te krijgen of te behouden, mag u aftrekken. Het gaat om onder meer:

  • advocaatkosten
  • telefoonkosten
  • portokosten
  • reiskosten
  • incassokosten

Welke kosten mag u niet aftrekken?

De volgende kosten mag u niet aftrekken:

  • rente voor een lening die u hebt afgesloten om een alimentatie te krijgen of houden
  • (advocaat)kosten die u hebt gemaakt om kinderalimentatie te krijgen of te houden
  • kosten die u gemaakt hebt om de boedelscheiding te regelen
  • (advocaat)kosten die u hebt gemaakt om alimentatie te krijgen of te houden, terwijl (later) bleek dat u geen recht hierop had

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.