Krijg ik een boete als ik mij niet aan de regels van toeslagen houd?

U bent verplicht om ons alle informatie te geven die nodig is om de juiste toeslag te berekenen. Ook moet u op tijd reageren als wij gegevens bij u opvragen. Als u dit niet doet, kunt u een boete krijgen.

Verzuimboete of vergrijpboete

Voor een lichte overtreding krijgt u een verzuimboete. Voor een zware overtreding, bijvoorbeeld als u fraudeert, krijgt u een vergrijpboete.

Hoe kunt u een boete voorkomen?

U voorkomt een boete door informatie op tijd, goed en volledig aan ons door te geven.

  • Verandert er iets in uw leven dat gevolgen heeft voor de hoogte van uw toeslag? Dan moet u binnen 4 weken uw wijziging doorgeven.
  • Krijgt u van ons een brief met een verzoek om informatie? Dan moet u de gevraagde gegevens aan ons doorgeven. In de brief staat voor welke datum u dat moet doen. Reageer altijd op tijd.

Bent u het niet eens met een boete?

Als u het niet eens bent met een boete, kunt u bezwaar maken.

Aan welke regels moeten wij ons houden?

Wij mogen een boete alleen opleggen, als we ons aan de volgende regels houden:

  • Wij moeten u schriftelijk informeren dat wij een boete opleggen en waarom.
  • Bij een vergrijpboete informeren wij u nog voordat de boete wordt opgelegd. Hierop kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Dit kan voor ons reden zijn om de boete niet op te leggen. Of om deze te verlagen.
  • U mag alle gegevens inzien op basis waarvan wij de boete opleggen.
  • U bent niet verplicht om al onze vragen te beantwoorden. U moet wel antwoord geven op vragen over een toeslag die u aan ons moet terugbetalen. U hoeft geen antwoord te geven op vragen over de overtreding en de mate waarin u opzet of grove schuld kan worden verweten. Wij mogen u niet verhoren zonder u te wijzen op uw recht om te zwijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.