Vergrijpboete toeslagen - alleen bij opzet of grove schuld

Een vergrijpboete krijgt u niet zomaar. Dan moet er sprake zijn van opzet of grove schuld. Dat is zo als we niet meer van een vergissing kunnen spreken.

Voorbeelden

  • U vult met opzet een onjuiste of onvolledige aanvraag of wijziging in.
  • U geeft vaker dan 1 keer wijzigingen bewust niet aan ons door. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw inkomen of het aantal uren kinderopvang.

Hoe hoog is een vergrijpboete?

Boete bij grove schuld

Situatie

Standaardboete

1e overtreding

25% van de te veel gekregen
of aangevraagde toeslag

2e en volgende
overtreding

75% van de te veel gekregen
of aangevraagde toeslag

Boete bij opzet

Situatie

Standaardboete

1e overtreding

50% van de te veel gekregen
of aangevraagde toeslag

2e en volgende
overtreding

150% van de te veel gekregen
of aangevraagde toeslag

We berekenen de vergrijpboete altijd over de toeslag die u ten onrechte kreeg of zou krijgen. Dus ook als uw aanvraag of wijziging onjuist of onvolledig is. Wij beoordelen of er omstandigheden zijn waardoor de boete hoger of lager wordt. De boete kan nooit hoger zijn dan het wettelijke maximum.

Zijn er verzachtende omstandigheden? Dan kan de boete lager worden. Is het niet uw fout dat de aanvraag of wijziging onjuist of onvolledig is? Dan krijgt u geen boete.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.