Ik wil bezwaar maken tegen een boete van toeslagen

Wilt u bezwaar maken tegen een boete? Stuur ons dan een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • tegen welke boete u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum en uw handtekening
    Onderteken het bezwaar.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Hoe gaat het dan verder?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. U kunt dan uw bezwaar verder toelichten.

Wij moeten binnen 12 weken na de datum van de boete een beslissing nemen over uw bezwaar. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Let op!

U krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt tegen een boete. Als u gelijk krijgt, dan storten wij het geld terug dat u te veel hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.