Ik wil bezwaar maken tegen een boete van toeslagen

Wilt u bezwaar maken tegen een boete? Stuur ons dan een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • tegen welke boete u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum en uw handtekening
    Onderteken het bezwaar.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen 3 weken een ontvangstbevestiging.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt tegen een boete, krijgt u geen uitstel van betaling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.