Krijg ik een vergoeding van kosten bij bezwaar over mijn toeslag?

Maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw toeslag? De kosten die u hierbij maakt, kunt u soms vergoed krijgen. Maar dit moet u dan zelf aanvragen en kan alleen in de volgende gevallen:

 • We geven u gelijk in uw bezwaar.
 • We passen de beschikking aan omdat deze niet klopt.
  Als blijkt dat onze beslissing niet klopt door een fout die wij hebben gemaakt, passen wij die aan. Het kan zijn dat u kosten bij uw bezwaar hebt gemaakt. Deze bij uw bezwaar gemaakte kosten krijgt u in sommige gevallen voor een deel vergoed.
  Moeten wij de beslissing aanpassen doordat u gegevens stuurde nádat u bezwaar hebt gemaakt? Dan vergoeden we de kosten niet.
 • U hebt de kostenvergoeding aangevraagd voordat we een beslissing hebben genomen op uw bezwaar.
  U moet de vergoeding aanvragen voordat u een beslissing op uw bezwaar krijgt.
  Daarna is het niet meer mogelijk om een vergoeding van de kosten te vragen.

Waarvoor kan ik een kostenvergoeding krijgen?

U kunt in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor de volgende kosten:

 • rechtshulp van iemand die dat voor zijn beroep doet, zoals een advocaat, jurist, belastingadviseur of een boekhouder. Voor gratis rechtshulp krijgt u geen vergoeding.
 • een getuige, deskundige of tolk
 • reiskosten of kosten voor uw verblijf
 • sommige uittreksels van documenten
 • gemiste inkomsten, omdat u niet kon werken. Bijvoorbeeld omdat u naar ons kantoor komt om in een gesprek uw bezwaar uit te leggen.

Hoeveel krijg ik vergoed?

Hebt u gebruik gemaakt van betaalde rechtshulp voor uw bezwaar? Door bijvoorbeeld een advocaat, jurist, belastingadviseur of een boekhouder? En hebt u daarbij kosten gemaakt? Dan is de standaardvergoeding € 597. Deze vergoeding kan hoger of lager zijn. Dat hangt af van hoe ingewikkeld uw zaak is. Was er een gesprek bij ons op kantoor over uw bezwaar? Dan is de vergoeding hoger. Dit is bijvoorbeeld zo als uw advocaat samen met u of namens u bij het gesprek was.

Hoe vraag ik een kostenvergoeding aan?

U kunt het verzoek bijvoorbeeld doen:

 • in uw brief waarmee u bezwaar maakt
 • in een aparte brief
 • als u uw bezwaar uitlegt in het gesprek bij ons op kantoor

Wanneer krijgt ik een reactie?

Dat is tegelijk in de brief met onze beslissing op uw bezwaar. U hoort dan dus of u een kostenvergoeding krijgt of niet. En we leggen uit waarom u er wel of geen recht op hebt.

In beroep gaan tegen de beslissing op mijn bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter kan dan besluiten dat u toch een vergoeding van ons krijgt voor de kosten die u hebt gemaakt voor uw bezwaar. Wij moeten deze kostenvergoeding dan binnen 4 weken aan u betalen. Doen wij hier langer over? Dan krijgt u ook rente vergoed. We verhogen dan uw vergoeding automatisch met deze rente. U hoeft hier dus zelf niets voor te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.