Verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien

Bent u te laat met uw bezwaar tegen een definitieve berekening of een andere beslissing over uw toeslag? Dan kunt u ons toch nog vragen of wij onze beslissing willen herzien. We gaan dan na of alles klopt. En misschien hebt u gelijk en moeten we uw definitieve berekening aanpassen. Of blijkt dat een boete onterecht is.

Hoe moet u een verzoek doen?

Stuur ons een brief met de volgende informatie:

  • Vermeld duidelijk bovenaan uw brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat staat altijd bovenaan onze brieven.
  • Vermeld uw burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.
  • Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw toeslag. Stuur kopieën mee van de documenten die dit bewijzen. Zet op elke pagina rechtsboven uw burgerservicenummer.
  • Vermeld de datum van uw verzoek en onderteken de brief.

Adres

Stuur uw verzoek naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Hoe gaat het dan verder?

Als wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing. Als er nog vragen zijn over uw verzoek, dan kunnen wij u daarover bellen of u vragen om meer informatie te sturen.

Nog niets gehoord?

Hebben wij langer dan 8 weken nodig om een beslissing te nemen? Dan mogen wij er nog 6 weken langer over doen. U krijgt hier dan een brief over. Zijn deze weken voorbij en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

U hebt ruim de tijd om ons te vragen een beslissing te herzien. Om precies te zijn: 5 jaar gerekend vanaf het einde van het jaar waarover de beslissing gaat.

Voorbeeld 1

U krijgt 1 juli 2023 een definitieve berekening over uw zorgtoeslag 2022. Dan kunt u tot 5 jaar na 31 december 2022 een verzoek doen om de berekening te herzien. Uw verzoek moet dus uiterlijk op 31 december 2027 bij ons binnen zijn.

Kreeg u de definitieve berekening pas na een paar jaar? En is er van de 5 jaar om een herziening te vragen minder dan 1 jaar over? Dan hebt u langer de tijd. U kunt uw verzoek om herziening nog doen tot 1 jaar na de datum van de definitieve berekening.

Voorbeeld 2

U krijgt op 14 september 2023 een definitieve berekening over uw huurtoeslag 2018. U zou minder dan 1 jaar hebben om een herziening te vragen. Daarom krijgt u extra tijd. Uw verzoek moet dan uiterlijk op 14 september 2024 bij ons binnen zijn.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Lees bij bezwaar tegen een brief hoe u dat moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.