Verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien

Bent u te laat met uw bezwaar tegen een definitieve berekening of een andere beslissing over uw toeslag? Dan hebt u nog een andere mogelijkheid. U kunt vragen of wij onze beslissing willen herzien. We gaan dan na of alles klopt. En misschien hebt u gelijk en moeten we uw definitieve berekening aanpassen. Of is bijvoorbeeld een boete onterecht.

Hoe moet ik een verzoek doen?

Stuur ons een brief met de volgende informatie:

  • Vermeld duidelijk bovenaan uw brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat staat altijd rechts bovenaan onze brieven.
  • Vermeld uw burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.
  • Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw toeslag. Stuur kopieën van bewijsstukken mee die dit onderbouwen. Zet op elke pagina rechtsboven uw burgerservicenummer.
  • Vermeld de datum van uw verzoek en onderteken de brief.

Adres

Stuur uw verzoek naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw verzoek hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing.

Nog niets gehoord?

Hebben wij langer dan 8 weken nodig om een beslissing te nemen? Dan kunnen wij deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt hierover dan een brief. Is onze beslistermijn verstreken en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

U hebt ruim de tijd om ons te vragen een beslissing te herzien. Om precies te zijn: 5 jaar gerekend vanaf het einde van het jaar waarover de beslissing gaat. 

Voorbeeld

U krijgt 1 juli 2021 een definitieve berekening over uw zorgtoeslag 2020. Dan kunt u tot 5 jaar na 31 december 2020 een verzoek doen om de berekening te herzien. Uw verzoek moet dus uiterlijk op 31 december 2025 bij ons binnen zijn.

Ontving u de definitieve berekening pas na een paar jaar? En kunt u daardoor niet meer binnen 5 jaar om een herziening vragen? Dan hebt u langer de tijd. U kunt uw verzoek om herziening nog indienen tot 1 jaar na ontvangst van de definitieve berekening.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Lees bij bezwaar tegen een brief hoe u dat moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.