Wat is de hardheidsclausule toeslagen?

In zeer bijzondere situaties kunt u ons vragen van de regels af te wijken. De mogelijkheid om van de regels af te wijken noemen wij de ‘hardheidsclausule’.

Bent u het niet eens met een beslissing over uw toeslag? We vinden het belangrijk dat u begrijpt waarom we deze beslissing hebben genomen. Voor extra uitleg over de beslissing kunt u altijd bellen met de Belastingtelefoon. Ook kunt u informatie waarmee wij geen rekening hebben gehouden aan ons doorgeven.

Bent u het toch niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Maar soms heeft bezwaar maken geen zin, omdat u volgens de regels toch geen recht heeft op een toeslag. Dan kunt u ons vragen om een uitzondering te maken en de ‘hardheidsclausule’ te gebruiken.

Waarvoor is de hardheidsclausule bedoeld?

Die is bedoeld voor heel bijzondere situaties:

 • Als de regels ernstige en onredelijke gevolgen voor u hebben.
 • En deze gevolgen niet de bedoeling zijn van de wetgever die deze regels heeft bedacht.

Waarvoor is de hardheidsclausule niét bedoeld?

Er kan géén gebruik worden gemaakt van de hardheidsclausule in de volgende situaties:

 • U bent te laat met het aanvragen van een toeslag.
 • Uw inkomen is te hoog, waardoor u toeslag moet terugbetalen.
 • U bent toeslagpartner geworden met iemand waarmee u geen gezamenlijke (financiële) huishouding voert.
 • U hebt een erfenis ontvangen waardoor uw vermogen te hoog is en u toeslag moet terugbetalen.
 • U bent ontevreden over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen.

Tip!

Voor sommige situaties bestaan al speciale regels en hoeft u ons dus niet te vragen de hardheidsclausule toe te passen. Misschien gelden die voor u. Kijk eens bij Bijzondere situaties voor de huurtoeslag of bij Bijzonder vermogen.

Hoe vraag ik jullie om de hardheidsclausule te gebruiken?

Hebt u een bijzondere situatie waardoor u niet aan de regels van toeslagen voldoet? Dan kunt u ons met een brief vragen de hardheidsclausule te gebruiken. Dat doet u zo:

 1. Beschrijf in een brief zo duidelijk mogelijk wat uw situatie is. En waarom de regels in uw geval onredelijk zijn.
 2. Zet in de brief de volgende gegevens:
  Uw burgerservicenummer (bsn).
  Uw naam, adres en telefoonnummer (en als u wilt uw e-mailadres).
  Om welke toeslag en welk jaar het gaat.
 3. Stuur uw brief naar:
  Ministerie van Financiën
  DG Toeslagen / Directie Strategie, Recht & Beleid
  Afdeling Juridische Zaken & Vaktechniek
  Postbus 20201
  2500 EE  Den Haag

Wij moeten uw verzoek ontvangen binnen 5 jaar na het jaar waarover het gaat.

Bijvoorbeeld

Het gaat over uw huurtoeslag van 2020. Dan kunt u ons tot en met 2025 vragen om de hardheidsclausule te gebruiken.

Wijzen wij uw verzoek om de hardheidsclausule te gebruiken af? Dan kunt u daartegen geen bezwaar maken en niet in beroep gaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.