Bezwaar tegen een brief met een beslissing over uw toeslag

Hebt u een brief gekregen met een beslissing over uw toeslag? Als u vragen hebt, kunt u het telefoonnummer dat in de brief staat bellen. Dan leggen we de beslissing uit.

Hoe maak ik bezwaar?

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

  • uw burgerservicenummer, naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • het kenmerk van de brief waartegen u bezwaar maakt
    U vindt dit kenmerk rechtsboven op de brief.
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw toeslag
  • bijlagen die uw bezwaar onderbouwen
    Zet op elke pagina van de bijlagen rechtsboven uw burgerservicenummer. Stuur alleen kopieën.
  • de datum en uw handtekening

 

Let op!

U moet binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN
 

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen 3 weken een ontvangstbevestiging.

Nog niets gehoord?

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Meestal ontvangt u deze binnen 12 weken na de datum van de brief waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Als wij langer de tijd nodig hebben, kunnen wij deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt hierover dan een brief. Is onze beslistermijn van 12 of 18 weken verstreken en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.