Bezwaar tegen een brief met een beslissing over uw toeslag

Hebt u een brief gekregen met een beslissing over uw toeslag? Als u vragen hebt, dan kunt u het telefoonnummer dat in de brief staat bellen. Dan leggen we de beslissing uit.

Hoe maak ik bezwaar?

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

  • uw burgerservicenummer, naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • het kenmerk van de brief waartegen u bezwaar maakt
    U vindt dit kenmerk bovenop de brief.
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw toeslag
  • bijlagen die uw bezwaar onderbouwen
    Zet op elke pagina van de bijlagen rechtsboven uw burgerservicenummer. Stuur alleen kopie├źn.
  • de datum en uw handtekening

Let op!

U moet binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Hoe gaat het dan verder?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. U kunt dan uw bezwaar verder toelichten.

Wij moeten binnen 12 weken na de datum van de brief waartegen u bezwaar hebt gemaakt een beslissing nemen over uw bezwaar. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.