Beslissing op uw bezwaar tegen een beslissing over uw toeslag

Wij beoordelen uw bezwaar en nemen een beslissing.

We kunnen 3 verschillende beslissingen nemen:

  • U krijgt gelijk.
    De 'Beslissing op bezwaar' vervangt de beschikking waartegen u in bezwaar ging.
  • U krijgt gedeeltelijk gelijk.
    U krijgt een 'Beslissing op bezwaar'. Hierop staat op welke punten we u geen gelijk geven en waarom.
  • U krijgt geen gelijk.
    U krijgt een 'Beslissing op bezwaar'. Hierop staat waarom we u geen gelijk geven. De beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt, blijft gelden.

Tegen een 'Beslissing op bezwaar' kunt u geen bezwaar meer maken. U kunt wel in beroep gaan.

Wanneer krijgt u de beslissing van ons?

Meestal ontvangt u deze binnen 12 weken na de datum op de beschikking. Als wij langer de tijd nodig hebben, kunnen wij deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt hierover dan een brief.

Hoort u binnen 12 weken helemaal niets van ons? Of hebben wij na de verlenging met 6 weken nog steeds niet beslist? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Uitstel van betaling afgelopen

Had u uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? En hebt u geen, of maar gedeeltelijk, gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet weer gaan terugbetalen. U krijgt bericht van ons over de manier van terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.