Bezwaar tegen een terugvorderingsbeschikking van uw toeslag

Een terugvorderingsbeschikking is een bericht waarin staat dat u geld moet terugbetalen. Deze krijgt u als u te veel toeslag hebt ontvangen. Wilt u bezwaar maken tegen een terugvorderingsbeschikking? Stuur ons dan een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • het beschikkingsnummer van de beschikking waartegen u bezwaar maakt
  Het beschikkingsnummer staat rechtsboven op de 1e bladzijde van de beschikking.
 • het onderwerp waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld het toetsingsinkomen
 • waarom u bezwaar maakt
 • bijlagen die uw bezwaar onderbouwen, zoals de jaaropgaaf van uw werkgever
  Zet op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer. Maak kopie├źn van de bijlagen die u meestuurt.
 • de datum en uw handtekening
  Onderteken het bezwaar.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Hoe gaat het dan verder?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. U kunt dan uw bezwaar verder toelichten.

Wij moeten binnen 12 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt een beslissing nemen over uw bezwaar. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaar hebt ingediend, dan hoeft u niet altijd meteen terug te betalen. U krijgt dan meestal uitstel van betaling. U krijgt geen uitstel van betaling in de volgende gevallen:

 • U hebt onjuiste gegevens aan ons doorgegeven.
 • Wij hebben u een boete opgelegd.

Had u uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? En hebt u geen, of maar gedeeltelijk, gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet het bedrag alsnog terugbetalen. Dat kunt u doen in termijnen. U krijgt hierover een brief.

Hebt u al een betaling gedaan en krijgt u gelijk? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.