Bezwaar tegen een brief over het terugbetalen van toeslag

U hebt een brief gekregen waarin staat dat u toeslag moet terugbetalen. Deze krijgt u als u te veel toeslag hebt gekregen. Wilt u bezwaar maken tegen de brief? Stuur ons dan een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw bezwaar zetten of meesturen:

 • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bellen
 • het beschikkingsnummer van de brief waartegen u bezwaar maakt
  Het beschikkingsnummer staat bovenop de 1e bladzijde van de brief.
 • het onderwerp waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld het toetsingsinkomen
 • waarom u bezwaar maakt
 • bijlagen die uw bezwaar uitleggen, zoals de jaaropgaaf van uw werkgever
  Zet op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer. Maak kopie├źn van de bijlagen die u meestuurt.
 • de datum en uw handtekening
  Onderteken het bezwaar.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de brief.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA  HEERLEN

Hoe gaat het verder?

Als we uw bezwaar hebben gekregen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. U kunt dan uw bezwaar verder uitleggen.

We moeten binnen 12 weken na de datum van de brief waartegen u bezwaar hebt gemaakt beslissen over uw bezwaar. Als we meer tijd nodig hebben, dan kunnen we deze periode met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar hebt gemaakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen totdat het bezwaar is beoordeeld. Maar u krijgt geen uitstel van betaling in de volgende gevallen:

 • U hebt verkeerde gegevens aan ons doorgegeven.
 • We hebben u een boete gegeven.

Had u uitstel van betaling tijdens het behandelen van uw bezwaar? En hebt u geen of maar voor een deel gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet het bedrag alsnog terugbetalen.

U betaalt dan ook 4% rente over het bedrag dat u nog moet betalen. Deze rente wordt gerekend vanaf de uiterste betaaldatum tot de dag waarop het geld bij ons op de rekening staat. U krijgt een brief daarover.

Hebt u het bedrag al betaald en krijgt u gelijk? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.