Bezwaar tegen de definitieve berekening van uw toeslag

Na afloop van het jaar krijgt u de definitieve berekening van uw toeslag. In Mijn toeslagen ziet u met welke gegevens wij uw toeslag hebben berekend.

Bent u het niet eens met de berekening? Bel dan de BelastingTelefoon. Dan proberen we het samen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?

Wilt u bezwaar maken? Dat kan met het formulier Bezwaar Definitieve berekening toeslag
Het is handig als u uw telefoonnummer hierop zet, zodat we kunnen bellen als er vragen zijn.

Stuurt u bijlagen mee om uw bezwaar te onderbouwen? Zet dan op elke pagina het beschikkingsnummer. In de beschikking vindt u uw beschikkingsnummer per toeslag, onder het bedrag van die toeslag.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Hoe gaat het dan verder?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. U kunt dan uw bezwaar verder toelichten.

Wij moeten binnen 12 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt een beslissing nemen over uw bezwaar. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Maakt u te laat bezwaar?

Bent u te laat met uw bezwaar tegen een definitieve berekening? U kunt vragen of wij onze beslissing opnieuw willen bekijken. Lees meer over hoe u dat doet bij Verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, dan krijgt u meestal uitstel van betaling. U krijgt geen uitstel van betaling in de volgende gevallen:

  • U hebt onjuiste gegevens aan ons doorgegeven.
  • Wij hebben u een boete opgelegd.

Had u uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? En hebt u geen, of maar gedeeltelijk, gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet het bedrag alsnog terugbetalen. Dat mag in termijnen. U krijgt hierover een brief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.