Bezwaar tegen de definitieve berekening van uw toeslag

Na afloop van het jaar krijgt u de definitieve berekening van uw toeslag. In Mijn toeslagen ziet u met welke gegevens wij uw toeslag hebben berekend.

Bent u het niet eens met de berekening? Bel dan de BelastingTelefoon. Dan proberen we het samen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Maak dan geen bezwaar, maar bekijk hoe u kan terugbetalen met een betalingsregeling.

Hoe maakt u bezwaar?

Wilt u bezwaar maken? Dat kan met het formulier Bezwaar Definitieve berekening toeslag
Het is handig als u uw telefoonnummer invult, zodat we kunnen bellen als er vragen zijn. We kunnen uw bezwaar dan sneller beoordelen.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

U kunt het formulier niet e-mailen. Print het formulier en stuur het met de post.

Hoe gaat het dan verder?

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, proberen we om binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw bezwaar te sturen. Soms krijgt u ook een brief waarin we u uitnodigen voor een gesprek. Dat gesprek noemen wij een hoorzitting. U kunt dan uw bezwaar verder uitleggen.

Wij moeten binnen 12 weken na de datum van de berekening waartegen u bezwaar maakt een beslissing nemen over uw bezwaar. Als wij meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover dan een brief. Hebt u na 12 of 18 weken nog geen reactie van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Te laat om bezwaar te maken, wat nu?

Zijn de 6 weken voor bezwaar voorbij? Dan kunt u alsnog vragen om onze beslissing opnieuw te bekijken. U maakt dan geen bezwaar, maar doet een Verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar hebt gemaakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen totdat het bezwaar is beoordeeld. Maar u krijgt geen uitstel van betaling in de volgende gevallen:

  • U hebt verkeerde gegevens aan ons doorgegeven.
  • We hebben u een boete gegeven.

Had u uitstel van betaling tijdens het behandelen van uw bezwaar? En hebt u geen of maar voor deel gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet het bedrag alsnog terugbetalen.

U betaalt dan ook 4% rente over het bedrag dat u nog moet betalen. Deze rente wordt gerekend vanaf de uiterste betaaldatum tot de dag waarop het geld bij ons op de rekening staat. U krijgt van ons een brief over hoe u kunt terugbetalen.

Hebt u het bedrag al betaald en krijgt u gelijk? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.