Ik hoor maar niets over mijn toeslag. Wat kan ik doen?

Zijn wij te laat met beslissen, bijvoorbeeld nadat u toeslag hebt aangevraagd of bezwaar hebt gemaakt? En hebt u geen bericht van ons gekregen dat wij meer tijd nodig hebben voor onze beslissing? Dan kunt u ons 'in gebreke stellen'. U vraagt ons dan om alsnog binnen 2 weken te beslissen. Hiervoor kunt u het formulier Ingebrekestelling gebruiken.

U kunt ons in 4 situaties in gebreke stellen:

  • Wij beslissen te laat over uw aanvraag of wijziging.
  • Wij zijn te laat met uw definitieve berekening.
  • Wij beslissen te laat op uw bezwaar.
  • Wij beslissen te laat op uw verzoek om een beslissing over uw toeslag te herzien.

Ik heb de beslissing op mijn aanvraag of wijziging nog niet ontvangen

Hebt u toeslag aangevraagd? Of hebt u een wijziging voor uw toeslag doorgegeven? Dan sturen wij u een voorschot waarin wij uw aanvraag of wijziging hebben verwerkt. Dit moeten wij binnen 13 weken doen. Reageren wij te laat op uw aanvraag of wijziging? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Ik heb mijn definitieve berekening nog niet ontvangen

Zijn wij te laat met de definitieve berekening van uw toeslagen? En hebt u geen brief gekregen dat wij langer de tijd nodig hebben? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Hebt u of iemand anders in uw huishouden belastingaangifte gedaan? Dan moet u de definitieve berekening krijgen binnen 6 maanden nadat degene die aangifte heeft gedaan, de definitieve belastingaanslag heeft gekregen.

Deed niemand in uw huishouden aangifte? Dan moeten wij voor 31 december uw toeslag over het vorige jaar definitief hebben berekend.

Als het langer duurt omdat we nog niet alle gegevens hebben van u of iemand anders in uw huishouden, dan krijgt u een brief van ons met daarin een nieuwe termijn waarbinnen u de definitieve berekening alsnog gaat krijgen.

Lees in welke situaties het langer kan duren bij Wanneer krijg ik de definitieve berekening van mijn toeslag?

Ik heb de beslissing op mijn bezwaar nog niet ontvangen

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Dit is binnen 12 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Wacht u langer op onze beslissing? En is de beslistermijn niet verlengd? U kunt ons in gebreke stellen. Hebt u dat al gedaan? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Ik heb de beslissing op mijn verzoek om een beslissing over mijn toeslag te herzien nog niet ontvangen

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw verzoek om een toeslag te herzien. Dit is binnen 8 weken nadat wij uw brief hebben ontvangen. Wacht u langer op onze beslissing? En is de beslistermijn niet verlengd? U kunt ons in gebreke stellen.

Hoe behandelen wij uw ingebrekestelling?

Nadat wij uw ingebrekestelling hebben ontvangen, moeten wij binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Krijgt u binnen 2 weken geen reactie van ons? Lees wanneer wij u een dwangsom moeten betalen.

Wij sturen u altijd een brief met uitleg over hoe we met uw ingebrekestelling zijn omgegaan. Als blijkt dat u recht hebt op een dwangsom, dan vermelden wij dit ook in de brief. U hoeft ons niet apart om een dwangsom te verzoeken.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.