Dwangsom als wij te laat beslissen over uw toeslag

Hebt u ons in gebreke gesteld? En hebben wij niet binnen 2 weken na ontvangst van uw ingebrekestelling gereageerd? Wij moeten u een dwangsom betalen als het gaat om een:

  • definitieve berekening over 2013 of later
  • beslissing op een bezwaar tegen een definitieve berekening over 2013 of later

Geen dwangsom

Wij hoeven geen dwangsom te betalen als het gaat om een:

  • definitieve berekening over 2012 of eerder
  • beslissing op een bezwaar tegen een definitieve berekening over 2012 of eerder
  • beslissing op een aanvraag of wijziging
  • beslissing op een bezwaar tegen een voorlopige berekening
  • verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien
  • beslissing op een bezwaar tegen het herzien van een definitieve berekening

Let op!

Gaat het om een verzoek dat in behandeling is bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Daarover leest u meer op Toeslagen Herstel

Hoogte dwangsom

Het bedrag aan toeslag dat u na afloop van een jaar nog ontvangt of moet betalen, bepaalt hoe hoog de dwangsom is. Dit bedrag komt op de definitieve berekening te staan. Wacht u op een beslissing op uw bezwaar? Dan vindt u het bedrag op de definitieve berekening waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

De dwangsom is € 10 voor elke week die we te laat zijn. Hierbij geldt een maximum.

Mijn situatie Bedrag dwangsom

Het bedrag dat ik volgens de definitieve berekening nog ontvang of moet terugbetalen, is € 100 of meer.

Maximaal € 100

Het bedrag dat ik volgens de definitieve berekening nog ontvang of moet terugbetalen, is minder dan € 100.

Maximaal € 30

Het bedrag dat ik volgens de definitieve berekening nog ontvang of moet terugbetalen, is minder dan € 30.

€ 0

Voorbeeld

U hebt volgens uw definitieve berekening van 2020 meer dan € 100 aan toeslag van ons tegoed. Wij reageren niet binnen 2 weken na ontvangst van uw ingebrekestelling, maar pas na 6 weken. We zijn dan 4 weken te laat. De dwangsom is € 40.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.