Bezwaar tegen een voorschotbeschikking van uw toeslag

Wilt u bezwaar maken tegen een voorschotbeschikking? Meestal hoeft dat niet.

Geef wijzigingen door

Kloppen de gegevens waarmee uw toeslag is berekend niet, zoals uw inkomen, het uurtarief van de kinderopvang of de hoogte van uw huur? Maak dan geen bezwaar, maar geef een wijziging door. U kunt de gegevens controleren en meteen wijzigen in Mijn toeslagen.

Wanneer maak ik wel bezwaar?

Kloppen onze gegevens over uw gezinssamenstelling of verblijfsstatus niet volgens u? Geef geen wijziging door maar bel de BelastingTelefoon. Komt u er dan niet uit? Dan moet u bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?

Stuur ons een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • het beschikkingsnummer van de beschikking waartegen u bezwaar maakt
  U vindt het beschikkingsnummer per toeslag, onder het bedrag van die toeslag.
 • het onderwerp waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld de gezinssamenstelling of de verblijfstatus
 • waarom u bezwaar maakt
 • bijlagen die uw bezwaar onderbouwen
  Zet op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer. Maak kopieën van de bijlagen die u meestuurt.
 • de datum en uw handtekening
  Onderteken het bezwaar.

Let op!

Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking. Bent u te laat met uw bezwaar? Dan kunt u nog vragen om onze beslissing te herzien.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen 3 weken een ontvangstbevestiging.

Nog niets gehoord?

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Meestal ontvangt u deze binnen 12 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Als wij langer de tijd nodig hebben, kunnen wij deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt hierover dan een brief. Is onze beslistermijn van 12 of 18 weken verstreken en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.