Krijg ik een boete als ik mij niet aan de regels van toeslagen houd?

Krijgt u toeslagen? Dan staat daar tegenover dat u zich aan de regels houdt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u ons de juiste gegevens geeft. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Maar die krijgt u niet zomaar. Als wij gegevens van u missen, sturen we u eerst een brief om u te vragen die gegevens met ons te delen. Reageert u niet op de brief? Dan kunt u uiteindelijk een boete krijgen.

Aan welke regels moet ik me houden?

In het kort komt het erop neer dat u ons alle informatie geeft die we nodig hebben om de juiste toeslag te berekenen. Verandert er iets in uw leven dat gevolgen heeft voor uw toeslag? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Of als uw huur verandert en u huurtoeslag hebt. Kijk bij Wijzigingen doorgeven voor uw toeslag.

Krijgt u van ons een brief waarin we u vragen om informatie of gegevens? Reageer daar dan ook op tijd op. Zo voorkomt u een boete. In de brief staat voor welke datum u dat moet doen. Toch vergeten? U krijgt dan eerst nog een brief om u eraan te herinneren dat wij u om informatie hebben gevraagd.

Hebt u per ongeluk verkeerde of onvolledige informatie doorgegeven? En zet u dit later zelf alsnog recht? Dan kunt u een boete voorkomen.

Verzuimboete of vergrijpboete

Voor een lichte overtreding krijgt u een verzuimboete. Voor een zware overtreding krijgt u een vergrijpboete.

Bent u het niet eens met een boete?

Als u het niet eens bent met een boete, kunt u bezwaar maken.

Aan welke regels moeten wij ons houden?

Wij mogen u alleen een boete geven als we ons aan de volgende regels houden:

  • Bij een vergrijpboete informeren wij u voordat we u een boete opleggen. En we vertellen waarom u de boete krijgt. U kunt hierop reageren met een brief of door te bellen. Dit kan voor ons reden zijn om de boete toch niet op te leggen. Of om de boete te verlagen.
  • U mag alle gegevens inzien op basis waarvan wij u de boete geven.
  • U bent niet verplicht al onze vragen te beantwoorden. U moet wel antwoord geven op vragen over een toeslag die u aan ons moet terugbetalen. U hoeft geen antwoord te geven op vragen over de overtreding. Of op vragen over de mate waarin u opzet of grove schuld kan worden verweten. Wij mogen u geen vragen stellen zonder u eerst te vertellen dat u het recht hebt om te zwijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.