Mijn kinderopvang is failliet of stopt ermee

Stopt uw kindercentrum of gastouderbureau? Bijvoorbeeld omdat het failliet is gegaan of door sluiting door de gemeente? Vanaf het moment dat de opvang niet meer geregistreerd is, hebt u voor deze opvang geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u nagaan of uw kinderopvang nog geregistreerd staat.

Wat moet ik doen?

Omdat uw kind niet meer naar de opvang kan, moet u deze opvang opzeggen. Gaat uw kind naar een nieuwe opvang of is er een doorstart na een faillissement? Geef dan ook door dat uw kind naar een nieuwe opvang gaat.

De wijzigingen geeft u aan ons door met Mijn toeslagen of met de app Kinderopvangtoeslag.

Kijk bij de situaties hierna of u verder nog iets moet doen.

Mijn kind gaat naar dezelfde gastouder

Sluit het gastouderbureau, maar houdt uw kind wel dezelfde gastouder? U hoeft de opvang niet stop te zetten als:

  • uw gastouder zich laat inschrijven bij een nieuw geregistreerd gastouderbureau
  • u met dit nieuwe bureau een opvangcontract afsluit

Wijzigen de opvanggegevens? Geef die dan wel door.

Totdat u en uw gastouder een nieuw gastouderbureau hebben, mag u uw gastouder rechtstreeks betalen. Doe dat wel via uw bank, dus niet contant.

Ik laat mijn toeslag aan de opvang uitbetalen

Laat u uw toeslag rechtstreeks aan de kinderopvang uitbetalen? Bij een faillissement stoppen wij de rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvang. Sluit uw opvang om een andere reden? Geef dan door met Mijn toeslagen dat de kinderopvang op deze locatie stopt. Dan stoppen we de uitbetaling aan deze kinderopvang.

In Mijn toeslagen kunt u controleren of de rechtstreekse uitbetaling is gestopt. Kijk bij 'Meldingen'. Is de melding 'Verzoek stoppen uitbetaling kinderopvangtoeslag aan kinderopvang' verwerkt? Dan is de rechtstreekse uitbetaling gestopt.

Gaat uw kind naar een andere opvang? Dan maken we de toeslag over op uw eigen rekeningnummer. Wilt u de kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan de kinderopvang laten uitbetalen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven als u en de opvang aan de voorwaarden voldoen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.