Mijn kinderopvang is failliet of sluit

Stopt uw kindercentrum of gastouderbureau? Bijvoorbeeld omdat het failliet is gegaan of door sluiting door de gemeente? Vanaf het moment dat de opvang niet meer geregistreerd is, hebt u voor uw kind geen recht meer op kinderopvangtoeslag. 

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u nagaan of uw kinderopvang nog geregistreerd staat. Geef het aan ons door als uw kinderopvang niet meer geregistreerd staat.

Hoe geef ik deze wijziging door?

Geef de wijziging aan ons door met Mijn toeslagen:

 1. Log in met uw DigiD en kies bij 'Wijziging doorgeven' voor 'Kinderen'. Daarna voor 'Er verandert iets in de kinderopvang'.
 2. Vul de datum in waarop de wijziging ingaat. Meestal is dit de datum van uitschrijving. Die staat in de brief die wij u sturen als uw opvang niet meer geregistreerd is. U kunt ook zelf eerder de opvang voor uw kind stoppen. Vul dan de datum in waarop de opvang is gestopt.
 3. Geef aan welke verandering van toepassing is:
  • Gaat uw kind helemaal niet meer naar de opvang? Kies 'De kinderopvang stopt'.
  • Gaat uw kind tijdelijk niet meer naar de opvang? Bijvoorbeeld omdat u dit nog niet hebt geregeld? Kies 'De gegevens van mijn huidige opvang wijzigen'. Vul bij het aantal opvanguren '0’ in. U kunt dan later doorgeven dat uw kind naar een andere opvang gaat.
  • Gaat uw kind naar een andere opvang of is er een doorstart na een faillissement? Kies 'Mijn kind gaat naar een nieuwe kinderopvang'. Vul het LRK-nummer en de andere opvanggegevens in.

Kijk bij de situaties hierna of u verder nog iets moet doen.

Mijn kind gaat naar dezelfde gastouder

Gaat uw kind naar dezelfde gastouder? U houdt recht op kinderopvangtoeslag als:

 • uw gastouder zich laat inschrijven bij een ander geregistreerd gastouderbureau
 • u met dit bureau een opvangcontract afsluit
 • u de nieuwe opvanggegevens binnen 4 maanden aan ons doorgeeft met Mijn toeslagen

Totdat u en uw gastouder een nieuw gastouderbureau hebben, mag u uw gastouder rechtstreeks betalen. Doe dat wel via uw bank, dus niet contant.

Ik laat mijn toeslag aan de opvang uitbetalen

Laat u uw toeslag rechtstreeks aan de kinderopvang uitbetalen? Bij een faillissement stoppen wij de rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvang. Sluit uw opvang om een andere reden? Geef dan door met Mijn toeslagen dat de kinderopvang op deze locatie stopt. Dan stoppen we de uitbetaling aan deze kinderopvang.

Wilt u nagaan of de rechtstreekse uitbetaling is gestopt? In Mijn toeslagen op het tabblad 'Statusoverzicht' staat dan de wijziging 'Verzoek stoppen uitbetaling kinderopvangtoeslag aan kinderopvang'. 

Gaat uw kind naar een andere opvang? Dan maken we de toeslag over op uw eigen rekeningnummer. Wilt u de kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan de kinderopvang laten uitbetalen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven als u en de opvang aan de voorwaarden voldoen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.