Iemand thuis verzorgen en de huurtoeslag

Deze wijziging is van belang voor uw huurtoeslag.

Hebt u huurtoeslag en gaat u uw toeslagpartner of een medebewoner thuis verzorgen? En voorkomt u zo dat die persoon moet worden opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Geef dit daarom aan ons door. Dit geldt ook als uzelf thuis wordt verzorgd door iemand anders in uw huishouden.

Hoe geef ik deze wijziging door?

Hoe u deze wijziging door kunt geven, ligt aan uw situatie:

  • U krijgt al huurtoeslag.
    Hebben wij nog geen rekening gehouden met deze bijzondere situatie? Geef dit dan aan ons door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag
  • U krijgt nog geen huurtoeslag.
    Vraag in dat geval de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig. Kijk voor meer informatie op ciz.nl.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Alle personen die op uw adres staan ingeschreven, tellen mee voor uw huurtoeslag. Maar als u aan ons doorgeeft dat u uw toeslagpartner of medebewoner thuis verzorgt, rekenen we een persoon minder mee. Hierdoor verandert waarschijnlijk de hoogte van uw huurtoeslag.

Wij bepalen wie we niet meerekenen voor de huurtoeslag. Dat kan de persoon zijn die iemand verzorgt, of de persoon die verzorgd wordt. We kiezen de situatie die voor u het gunstigst is. U als aanvrager van de toeslag tellen we altijd mee, ook als u degene bent die verzorging thuis nodig heeft.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.