Groene beleggingen

Groen beleggen en groen sparen houdt in dat u een inleg doet in fondsen of bij banken die deelnemen in bepaalde projecten. Bijvoorbeeld projecten voor milieubescherming.

Vrijstelling

Voor groene beleggingen en groene spaartegoeden geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen en spaartegoeden boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden.

De vrijstelling trekt u eerst af van de groene beleggingen. Hebt u dan nog een deel van de vrijstelling over? Dat overige deel trekt u af van uw groene spaartegoeden.

Tabel vrijstelling groene beleggingen

Jaar

Zonder fiscale partner Met fiscale partner
2024 € 71.251 € 142.502
2023 € 65.072 € 130.144
2022 € 61.215 € 122.430

De vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de totale waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden op 1 januari. Is de waarde van uw beleggingen € 20.000? Dan is de vrijstelling ook € 20.000. Is de waarde van uw beleggingen € 75.000? Dan geldt voor u de maximale vrijstelling zoals die in de tabel staat. Hebt u een fiscale partner? Dan is de vrijstelling € 75.000.

Minderjarige kinderen

Heeft uw minderjarige kind groene beleggingen? Dan moet uw kind de groene beleggingen zelf aangeven als deze onder de vrijstelling vallen. Uw kind moet daarvoor altijd zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Anders bestaat er geen recht op de vrijstelling voor groene beleggingen. Hebt u het ouderlijk gezag over uw kind? Dan geeft u in uw eigen aangifte het eventuele deel aan dat niet onder de vrijstelling valt. In uw aangifte geeft u 'nee' aan bij de vraag 'Is het een groene belegging?' In uw eigen aangifte telt de rest van de belegging namelijk níet als groene belegging. Want dan zou dezelfde belegging 2 keer voor een vrijstelling zorgen.

Voorbeeld

Een minderjarig kind heeft een groene beleggingsrekening met een saldo op 1 januari 2023 van € 80.000. Het kind doet zelf aangifte en geeft daarin het vrijgestelde deel van € 65.072 aan. De ouders van het kind geven het resterende deel € 14.928 (€ 80.000 - € 65.072) aan.

Extra heffingskorting

Behalve op de vrijstelling hebt u ook recht op extra heffingskorting. Deze heffingskorting is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u, eventueel samen met uw partner, recht op hebt. Lees meer bij Korting voor groene beleggingen.

Spaartegoeden en beleggingen met belastingvoordeel

Op de website van de RVO leest u welke banken groene beleggingen of groene spaartegoeden aanbieden. U kunt ook uw bank vragen. Zijn uw spaarrekeningen of beleggingen ondergebracht bij een groene instelling? Dan hebt u recht op vrijstelling en heffingskorting voor uw groene investering.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.